Mødereferat Renholdelsesgruppen d. 06.11.13

Ren- og vedligeholdelsesgruppen orienterer.

 

Tilstedeværende:

Josefine – værtinde (79), Søren D. (73), Steen (69), Jakob (3, tv), Søren H. (75), Bente (129), Louise (11, tv), Morten (147), Helena – referent (19, tv).

 

 1. Gruppens ansvarsområder
 2. Renholdelse (VIGTIGT!)
 3. Kontakt til renholdsgruppen
 4. To do`s inden næste møde

 1. Gruppens ansvarsområder
 • Søren D vil gerne have gruppen opdelt i to undergrupper. Da opgaverne i vedligeholdelses delen påtages af bestyrelsen. Domea og bestyrelsen vil udarbejde et årshjul, så alle beboere er orienteret om, hvornår og hvad der skal vedligeholdes.
 • Det er gruppens ansvar at sørge for, der bliver ryddet affald, blade, grus, sne mm. på stier og fællesarealer. Bestyrelsen har købt redskaber og maskiner. Vi vurderer, at alle beboere vil tage ansvar og deltage i denne opgave – se arbejdsgangen nedenfor.

 1. Renholdelse

Gruppen vil snarest udarbejde et sæt retningslinjer, der kommer til at beskrive, hvordan renholdelse kommer til at foregå i afdelingen. Retningslinjerne kommer  bl.a. til at indeholde følgende vedtagelser:

 • Alle beboere skal rydde/feje foran egen bolig – fra huset til enden af skuret.
 • Hver blok skal ugentligt rydde/feje foran egen blok. Vi skal også feje og rydde på fortovet langs boligerne på Ragnhildgade, fællesarealerne ved postkasserne, de to rennovationsområder og på parkeringspladsen ved Emblasgade. Der er mange beboere i hver blok, så det er gruppens vurdering, at der ugentlig vil være nogle som griber kosten og affaldssækken. Vi opfordrer til, at man dagligt samler det skrald op på stierne man måtte møde.
 • Affald skal fordeles i containerne – der må ikke være overfyldte containere, da det udløser bøder.
 • Plan for snerydning kommer senere, her skal alle på skift naturligvis også deltage.
 • Snerydning skal være foretaget inden kl. 7.00 pga. forsikring.

 1. kontakt til gruppen
 • Referatet bliver sendt ud til alle beboere, så alle har indsigt i gruppens opgaver og vedtagelser.
 • Helena er pt. tovholder, kontakt hende (hpalexandrowitsch@gmail.com) hvis der er spørgsmål, kommentarer, tilføjelser eller andet.
 • Næste møde foregår hos Josefine i nr. 79 kl. 19.00 – Louise medbringer kage.

 

 1. To do`s inden næste møde (tirsdag 12/11 kl. 19.00 hos Josefine)
 • Josefine udarbejder et skelet, som beskriver gruppens ansvarsområder, hvilket senere vil forefindes på hjemmesiden. Det første udkast med gruppens beslutninger vil uddeles i fysisk form i postkasserne.
 • Morten vil indhente inspiration fra andre tilsvarende boligforeninger.
 • Steen vil via google earth skitsere snerydnings arealer.
 • Steen og Søren D. vil på lørdag kl. 15.00 gå en observationsrunde med kamera mellem blokkene. Her vil de vurdere, hvilke opgaver der bør indgå i blokkens ugentlige rydnings rutine.
 • Bente vil lave et udkast til en planløsning for renholdelse af fællesarealerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.