Bestyrelsesmødereferat 08.11.2023

Dagsorden, ekstraordinært bestyrelsesmøde, Domea Emblasgade  

Onsdag 8/11 17.00  

Sted: Emblasgade

Tilstede: Kenneth, Birthe, Michael, Caroline, Helle

Referat:    

 1. Valg af ordstyrer: Helle
 2. Valg af referent: Caroline  
 1. Evt. ændringer til dagsordenen: forberedelse til budgetmøde, forberedelse til BYG-møde, forberedelse til workshop, beboerhenvendelser, strøm og fugt i skuret.
 2. Besøg fra velkomstgruppen (Marianne, Stine): De har arbejdet med tiltag for nye beboere. Herunder informationer, kontaktpersonmodel og blokkontakter. De har udformet en vejledning i første udkast til bestyrelsen. Den skal nu ud. Den bliver omdelt i brevkasser, sendt ud pr mail og annonceret på Facebook. Bestyrelsen bestræber sig på at melde tilbage inden for 14 dage fra d.d.

Caroline arbejder for tiden sammen med DOMEA om at klarlægge Almenbolig+-konceptet, herunder beboerdeltagelse i arbejdsdage og opgaveløsning.

 1. Status på udlæg og kassererrapport: Ingen usædvanlige udlæg. Der er grønt lys for at få elektriker til at tilse den manglende belysning på et af stræderne.
 2. Beboerhenvendelser:
  A) Folk ønsker selv at skifte udendørspære over 1. salen. Så længe der pågår en udredning vedr. elektriciteten i bebyggelsen er det vigtigt, at folk ikke selv skifter. Skriv i stedet til bestyrelsen med navn, adresse.
  B) Spørgsmål om børns boldspil. Beboer ønsker at høre, hvad status er. Bestyrelsen har evalueret boldspil på fællesarealerne. Det har desværre vist sig, at de tunge bolde giver nogle støjgener og kan skade omgivelserne.
  Derfor må bestyrelsen opfordre til at:
 • Der fremover ikke spilles bold op ad ydervæggene ind til lejlighederne, vi henviser til graffitivæggen øverst på parkeringspladsen.
 • Boldene skal blive på fællesarealer og holdes ude af haverne.

  Vi anbefaler at I bruger skumfodbolde – vi indkøber 2 stk., der lægges i skuret til fri leg.
  Hvis boldspil skal forbydes på området, skal dette besluttes på et afdelingsmøde
 1. Strøm og fugt i skurets tag: Der er strøm i skuret. Skriv, hvis det igen svigter. Taget er blevet lappet af Domea. Pladerne bør nok skiftes, idet de er ødelagte. Dette skal vi følge op på, når vi kan konstatere at taget tæt.
 2. Forberedelse til budgetmøde: Der er budgetmøde d.d. kl. 19. Mødet foregår via Teams. Bestyrelsen gennemgik det udsendte materiale. Bestyrelsen ønsker fortsat svar på, hvad der konkret er sket med de midler, der er tabt gennem forrentning. Vi ønsker redegørelse og dokumentation for de installationer og reparationer, der er foretaget (fugearbejde, fugtsensorer, terrasser, tv-inspektion og drænpumper + solcelleløsningen). Vi vil desuden spørge om de lovede 1 og 5-års-rapporter, som vi endnu ikke har set. Vi vil også gerne vide, hvad der sker i forhold til rapporten, en revideret DV-plan samt hvem, der skal stå for denne.  
 3. Der er workshop med DOMEA og bestyrelsen vedr. almenbolig+-konceptet mandag 13/11 kl. 17-20; tirsdag d. 14/11 er der møde med Anne Porsmose, Domea BYG og Domea DK vedr. igangsættelse af undersøgelser.    
 4. Driften: intet nyt.
 5. Hjemmeside: Helle er ved at være kørt i stilling, så hun kan revidere hjemmesiden.  
 6. Næste bestyrelsesmøde: 12/12-23 17.30 hos Helle.
 7. Sekretær: Helle (tjekker mails og sender referat samt dagsorden ud)

Mvh

Bestyrelsen