Dagsorden bestyrelsesmøde 16.01.18

Klokken 18.30-21.00 (hos Maria i nr. 147)


 • 18.00-18.30: mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsen, angiv venligst besøget senest 14/1 til bestyrelsen@emblasgade.com
 • Valg af referent
 • Valg af ordstyrer
 • Orientering om indhold på repræsentantskabsmøde
 • Siden sidst –
  1. Status på fejemaskine – er den hentet og betalt?
  2. Status fra Teknikgruppen – hvordan går forberedelserne til 5-års synet? Og hvad er den videre proces?
  3. Status på indkøb af redskaber til skuret – er de tilgængelige?
  4. Status på Hjertestarter – tilmeldinger fra beboere til brugergruppen? Hvornår får vi den opsat?
  5. Status på forbedringer til skuret?
 • Forberedelse af kommende afdelingsmøde – fastsættelse af dato, skabelon til det gode forslag, deadline for indkomne forslag, mødelokale, bestyrelsens årsberetning, valg til bestyrelsen.
 • Elektronikaffald smidt ved det runde hus – henvendelse fra servicecenteret.
 • Forberedelse af budgetmøde og markvandring med servicecenteret – hvad skal vi være opmærksomme på? mulighed for beboere at sende opmærksomhedspunkter
 • Evt.
  • bestyrelses mailen indtil næste møde