Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Onsdag d.20 marts 2024, kl. 19:00 – 21:00

20.02.2024

Kære beboer,  

I indkaldes hermed til boligafdelingens ordinære afdelingsmøde:

 

Onsdag d. 20. marts 2024, kl. 19:00-21:00 

– i AABs fælleslokale, Ragnhildgade 46. 

Ved mødet vil bestyrelsen sørge for let forplejning i form af forskellige drikkevarer og snacks.  

Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet sendes til 

bestyrelsen@emblasgade.com (skriv ”Afdelingsmøde 2024” i emnefeltet) 

senest onsdag d. 6 marts, 2024.  

Spørgsmål vedrørende afdelingsmøde kan ligeledes stilles bestyrelsen på ovenstående e-mail. 

Alle lejere og deres myndige husstandsmedlemmer har adgang til mødet og er valgbare. Hvert lejemål har 2 stemmer uanset antallet af beboere. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Vær opmærksom på, at fx dit navn og din adresse vil kunne fremgå af materiale til eller fra afdelingsmødet. Det kan ske, hvis du fx stiller op til bestyrelsen eller stiller forslag. Disse oplysninger vil ikke kunne slettes eller anonymiseres 

Skriftlig årsberetning, endelig dagsorden, indkomne forslag og sammenfattet seneste regnskab og budget udsendes af bestyrelsen per. e-mail senest 1 uge inden mødet.

De pålægges beboerne at sikre, at bestyrelsen er i besiddelse af deres e-mailadresser. (Der tages forbehold om at lokalet kan ændre sig). 


På gensyn til et godt afdelingsmøde!  

Med venlig hilsen, Afdelingsbestyrelsen Emblasgade