Bestyrelsesmødereferat 12.12.2023

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 12.12.2023 kl. 17.30

Emblasgade 167

Tilstede: Caroline, Birthe, Helle

 1. Valg af ordstyrer: Caroline 
 2. Valg af referent: Caroline
 3. Ændringer til dagsorden: Intet
 4. Udlæg og kasserapport:

Indkøb af bolde / Helle: Helle bestiller to skumbolde. Helle skriver på hjemmesiden og minder om, at boldspil op ad husfacader frabedes.

Det blev besluttet, at der kan ydes et bidrag til printpatroner til bestyrelsesmedlem.

 • Beboerhenvendelser /Helle

-Mail fra beboer, der spørger til baggrunden for at fjerne rådhusvinen fra skurene:

Det er en vedtagelse, der tog afsæt i, at planten både var giftig og ødelagde skurene. Bestyrelsen vender tilbage til beboer med uddybende svar om beslutningen. 

-Saltning:

Bestyrelsen har på opfordring af beboere nedsat saltmængden på stræderne. Skriv, hvis I oplever problemer pga. mængden.  

 • Regnskabet: Udskudt
 • Gennemgang, tilretning og godkendelse af dokument fra velkomstgruppen:

Bestyrelsen godkender dokument, som det ser ud nu. Helle sender svar til velkomstgruppe.

 • Mødet med Domea/Artelia orientering fra mødet 06/12: Punktet er udskudt til orientering er mulig fra deltagere v. mødet.
 • Alm. Nyttig bolig koncept/ Caroline:

Bestyrelsen har møde med DOMEA i uge 4. Formålet er at få klarlagt, hvilke opgaver vi selv skal varetage, og hvilke DOMEA skal stå for. Desuden vil vi undersøge, hvilke udlejningsregler der er gældende for afdelingen. Bestyrelsen ønsker herudover at få indsigt i, hvad de enkelte driftopgaver koster afdelingen.

 1. Fordeling af ansvarsområder og kontakt til og fra bestyrelsen:

Bestyrelsen vil på næste møde undersøge, hvordan varetagelse af ansvarsområder og kommunikation kan varetages på en smartere måde.

 1. Hjemmesiden / Helle:

Der skal ryddes op på hjemmesiden. Helle har fået mandat til at foretage indstilling til en skånsom oprydning. 

 1. Sekretær indtil næste møde: Helle er valgt!
 2. Evt. og næste møde:

Bestyrelsen foreslår 11/1 2024 17.30 i nr. 97. Vi afventer øv. medlemmers respons.