Mødereferat renhold 13.09.17

Dagsorden –  13. september klokken 19.30-21.00

Fremmødte: Anne-Katrine (81), Morten (147), Uno (75), Helena (19 1tv)

Referent: Helena

  1. Arbejdsdag. forberedelse af arbejdsdag, hvilke opgaver skal løses, hvem er tovholder. Se forslag her.
  1. Opgavebanken. Fungerer det? Er frekvensen på vores opgaver tilstrækkelige/for meget.

Når man fejer i skralderummene, er det vigtigt, at man fjerne containerne og fejer grundigt i hele rummet.

Derudover opfordrer vi alle ladcykler-ejere til at fjerne sine ladcykler fra postkasserne, så det er muligt at feje på områderne.

Opgaver i renholdelsesgruppen

      Vi har ikke tømning af askebægre i opgavebanken, da vi selv tømmer dem.

      Fjerner flyveaffald på p-plads ved Emblasgade + Ragnhildgade.

      Bestilling af affaldstømning hos kommunen (glas- og haveaffald).

  1. Skuret, trailer, nye containere. Status skuransvarlig (Morten), hvordan går det?

Morten har ansøgt nye redskaber til skuret, hækkeklipper, motorsav og buskrydder – der afventes afklaring fra Domea, om redskaberne må indkøbes.

Hvis redskaber bliver ødelagt eller der mangler materialer, kan man henvende sig til Morten på mortenvincent@hotmail.com.

Der er adgang til det redskabsskuret med nøgle, som hænger i nøgleskabet. I det nye skur står fejemaskine, saltspreder, telt og andre større ting – her er der kun adgang med en nøgle som Morten (nummer 147) og Michael (nummer 29) har.

Traileren kommer til Emblasgade mandag d. 18/9. Der vil være mulighed for at leje traileren for et symbolsk beløb. Mere info kommer senere fra Morten.

KK have affald og de fortæller at de vil udbytte de eksisterende containere i begge affaldsrum med nye der er ca 200 l større (så tænker det er samme størrelse som de andre) og at udbytningen vil ske i næste uge. Så forhåbentlig for vi løst problemet med de hurtige fyldte plast containere fra næste uge.

  1. Affaldssorterings-folder uddeles?

Vi har fået nye containere, som skal bruges til bio-affald – herunder madaffald som kødrester, grøntsags-rester, æggeskaller, fiske-

rester osv., men ikke til haveaffald. Vi modtager på et tidspunkt nogle helt specielle sække,

som KUN er til bio-affald. Indtil da kan man ikke smide noget affald i disse containere.

Anne-Katrine færdiggør folder med fotos og supplerende oplysninger. Udkast laves kommende weekend, herefter leveres folder i alle postkasser. Heri vil der være oplysninger om alle containerne til beboerne.