Dagsorden bestyrelsesmøde 29.05.18

Dagsorden bestyrelsesmøde 29. maj 2018 – klokken 18.00-21.00

 • Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsesmødet mellem 18.00 og 18.30 – send gerne en mail til bestyrelsen senest tre dage før, hvis du ønsker at komme forbi bestyrelsen@emblasgade.com.
 • Ordstyrer
 • Referent
 • Forslag om “forretningsorden” præsenteres (Magnus)
 • Forslag om “procedure for håndtering af akutsager” præsenteres (Michael)
 • Orientering om afholdt koordineringsmøde med tovholdere fra alle grupper (Bente og Helena)
 • Siden sidst
   1. opdatering på forslag fra pårørende fra det runde hus (Marie-Sophie)
   2. opfølgning på forslaget om terrasse udvidelse (Michael)
   3. ansvarlig for udskiftning af hængelås (Marie-Sophie)
   4. opdatering af råderetskatalog præsenteres (Michael og Magnus)
 • Mails fra beboere og grupper (Marie-Sophie)
   1. Ude katte med mere jvf mail fra beboer
   2. Børn over 7 år cykler vildt i gaderne
   3. Gratis kursus i genoplivning jvf mail fra beboer
   4. Grøn gruppe ansøger penge til gartner
 • Skuret (Magnus og Helena)  
   1. Generelle retningslinjer for opbevaring, udskiftning og udlån af foreningens aktiver, herunder redskaber, trailer, cykel, telt m. m.
   2. forslag om at der på arbejdsdagene rengøres og opryddes i skuret,
   3. forslag om, at bestyrelsen straks indkøber 2 stk. løvrive + 2 stk. hækkesaks til en samlet pris under kr. 1.000,-
 • Ansøgninger/korrespondancer med servicecenter (Marie-Sophie)
 • Status på vandpost (Helena)
 • Det runde hus – Information om arb. dage med mere i Emblasgade
 • Punkter til kommende møder
 • Evt.