Bestyrelsesmøde d. 2 februar 2015

Referat bestyrelsesmøde d. 2/2-2015

1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt.

2: Steen er valgt til ordstyre.

3: Line valgt til referent.

4: Glatførebekæmpelse:
Der er forsat pladsproblemer til vores udstyr og salt. Der har været overvejelser omkring at bruge noget andet end salt, men vi køre dette år ud med salt og tager med i vores overvejelser, hvad der er det bedste til næste år. Ren- og vedligeholdelsesgruppen må i løbet af foråret beslutte til et af deres møder, hvad planen er for næste år.

5: Belysning på skråningen:
Dette punkt overgår til næste møde grundet sygdom i bestyrelsen.

6: Hjemmeside:
Mette, som stod for hjemmesiden, er trådt ud af bestyrelsen, så Line overtager hjemmesiden. Det er besluttet, at vi laver vores egen hjemmeside og ikke kun har en del af Domeas hjemmeside. Den skulle komme op og køre i løbet af de næste par uger. Domeas hjemmeside fungerer selvfølgelig stadig, men det vil ikke være os, der skriver indslag på den, kun det Domea finder relevant.

7: Indstilling af samtlige Nilan anlæg, forslag:
Der kommer et forslag fra bestyrelsen til næste afdelingsmøde om, at hver lejlighed får indstillet Nilan anlægget, så det passer til den enkle lejlighed med de væge og døre, der er i den pågældende lejlighed.

8: Låge til Barndommens land, forslag:
Der kommer et forslag fra bestyrelsen til næste afdelingsmøde om, at vi laver et en låge til børnene ind til legepladsen ved Barndommens land, så de ikke skal ud og gå på fortovene for at komme derop. Lågen skal være i hegnet mellem blok 1 og 2.

9: Bede mellem blok 7 og 8:
Da vi har fået besked fra kommunen om, at vi ikke må opsætte et hegn og lukkes helt af, så er tanken, at vi opsætter blomsterkasser evt. med nogle høje buske i. Dette bliver givet videre til grøngruppen.

10: Vi bygger selv et skur, forslag:
Der kommer et forslag fra bestyrelsen til næste afdelingsmøde om, at der laves endnu et skur, som skal opføres ved siden af det eksisterende skur.

11: Fjernelse af blåsplint (skimmel), forslag:
Der kommer et forslag fra bestyrelsen til næste afdelingsmøde om den fremtidige plan for fjernelse af blåsplint.

12: Evt:
Forslag fra Bent om at der bliver bevilliget penge til en konsulent ang. behandling af træet på facaderne og terrasserne, så vi er sikre på at det får den bedste behandling. Forslaget er godkendt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.