Mødereferat grøngruppe 26.04.21

Referat Grøn gruppemøde d. 26.4.
Tilstede. Bent, Peter og Kathrine

Forberedelse til arbejdsdag:
1) Fjernelse af bambus, som er dødt. Bambus trives ikke der. Beholdere i rustmetal er tæret igennem og skal fjernes. Der skal købes to Kirsebærlaurbær, som allerede har bevist at de klarer sig rigtig godt dernede. De plantesdirekte i jorden. 4 pers. Tovholder: Bent d. 9. Og evt. Kathrine 15.

2) Endnu en gang skal der tages en tur med at rengøre skure for planter (vild vin), der vokser ind i skurenes samlinger på facaderne. 10 pers. Tovholder: Peter d. 9.

3) Lugning af: cykelparkeringsområde, langs med bygningerne på både Emblasgade og Ragnhildgade og bedene på skrænterne og ml fliser, hvis nødvendigt. Andre steder? Ingen tovholder – evt. Eva/Marianne.

4) fjerne sand i bed ved siden af sandkassen og sætte hindbærbuske. Der skal lægges jordforbedring sammen med hindbærbuskene. 2 personer. Tovholder: Kathrine d. 15.

5) Det er et forsøg værd at prøve at flytte de fine vintønder op på torvet nu da det runde hus har etableret grøn afskærmning det samme sted og de står lidt klumpet sammen med det. 2 pers. Og en sækkevogn. Tovholder: Peter og Bent informere om opgaven.

6) Nye planter til pallehaven. Lyngplanterne skal udskiftes til sommerplanter. 2 pers. (Marianne tovholder?)

7) Det er tid til gødning af roser i år. Tovholder evt. Herdis d. 9.? 6 pers.

Indkøb:
2 kirsebærlaurbær (store)
2 hindbær
1 sæk jordforbedring
10 planter til pallehaven (vil Marianne mon gerne selv bestemme planter?)
4 sække rosengødning

Budget: ca. 2000 kr.
Vi vil gerne bede bestyrelsen godkende udlæg der svarer til budgettet, så grøn gruppe kan sørge for indkøb inden arbejdsdagene.
Peter køber  ind for gruppen. Jubbiii!