Mødereferat Renholdelsesgruppen d. 03.12.14

Renholdelsesmøde 3. december 2014

 

 

 • Antal møder pr. år – undergrupper?

 

Vi fortsætter med at afslutte hvert møde med at vurdere, hvornår der er behov for næste møde. Der udsendes doodle for at fastsætte dato.

 

Vi har haft udfordringer med at få besat alle snerydningsvagterne og savner opbakning til planlægningen. Derfor nedsættes en undergruppe af renholdelsesgruppen, som består af

Bente, Morten, Ninette, Anne Katrine, Jeppe og Kashif. De seks personer vil ikke være en del af den interne fejeplan – i december, januar, februar og marts, og vil ligeledes fritages for ansvar ift møder og opgaver i den øvrige renholdelsesgruppe i denne periode

Ny intern fejeplan findes her

Det er Sabir og Kasper/Louise der i de næste to uger har tjansen, herefter overtager Helena og Josefine..

 

 

 • Evaluering af arbejdsweekend

 

Det er vores oplevelse, at det gik rigtig godt. Der var en god stemning blandt børn og voksne. Vi vil fortsætte med løbende at lave en opgaveoversigt, som vi vil sende til eventgruppen, når de indkalder til arbejdsweekend. Dokumentet kan findes her

 

 

 • Indkøb af redskaber (Løvblæser og grus indkøbes af Steen. Morten undersøger skraldevogn)

 

Morten undersøger skraldevogn til næste gang.

Steen har købt grus, som blev brugt til arbejdsweekenden. Der er indkøbt løvblæser – den står i skuret.

 

 

 • Opdateret årshjul – Malene

 

Dette punkt udskydes til næste møde.

 

 

 • Intranet (Bente og Josefine)

 

Formålet med siden er, at man hurtigt kan finde info fra gruppen og at man som nyt medlem kan få en ide om, hvad vi laver. Det er altså en side for gruppens medlemmer og ikke en side for hele Emblasgade.

Fordelen ved en hjemmeside/intranet frem for google drev, skulle gerne være, at det er nemmere og hurtigere at finde det man søger frem for at åbne dokumenter, samt at siden kan vises på alle enheder.

 

 • Opdatering af fejeplan ekstern for 2015 (Bente)

 

Ninette har opdateret planen, som findes her. Hun sender den til Josefine, som oploader den på intranettet. Helena laminerer og hænger op i skralderummene. De 30 sneryddere vil blive fritaget, så vidt det er muligt. Planen er udarbejdet således, at alle husstande skal feje foran sin blok minimum én gang om året. få husstande har fået to fejetjanser, da det ellers ikke går op.

 

 • Fejeerklæring – opdatering fra bestyrelsen (Helena/Steen)

 

Fejeerklæringen bortfalder i 2015. Det er stadig uklart, hvem der har ansvaret i tilfælde af uheld (forsikring). Bestyrelsen og Domea er fortsat i dialog herom.

 

 • Saltning/grusning – opdatering fra bestyrelsen (Steen)

 

Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding fra bestyrelsen, om hvad de egentlig vil have os til at tage stilling til.

Vi ved dog fra Steen, at der indkøbes en ny saltspreder.

 

 • Vurderer vi, at plastcontaineren tømmes hyppigt nok – og hvor hyppigt er det? (Grøngruppe)

 

Man må først ringe til kommunen for tømning, når den er ¾-fuld. Vi vurderer ikke, at plastcontaineren har tendens til at være overfyldt. Hvis man vurderer, at der er behov for tømning kan Steen kontaktes (nummer 69).

 

 • Hvad er status på grønt affald – skal containeren tømmes/vendes? (Grøngruppe)

 

Steen opfordres til at få tømt haveaffaldscontainerne og vende dem på hovedet, da det ikke længere er sæson for tømning af kommunen. Er der brug for hjælp til dette kontaktes renholdelsesgruppen.

 

 

 

 • Vurderer vi, at glascontaineren tømmes hyppigt nok? (Grøngruppe)

 

Udfordringen fortsætter med fyldte glascontainere. Det er vores opfattelse af de bliver tømt så hyppigt som muligt. Vi opfordrer fortsat alle til at gå i det andet skralderum, hvis den ene container er fuld. Eller vente til containeren er tømt, og herefter smide sine tomme glas og flasker ud. Eller gøre brug af den offentlige glascontainer ved stoppestedet på Haraldsgade.

 

 • Forslag om affaldssorterings-workshop til næste arbejdsweekend. Hvem vil gå sammen med grøn gruppe om dette? (Grøngruppe)

 

Ift grøn gruppes forslag om affaldssorterings-workshop anbefaler vi følgende

 • at det er både for børn og voksne
 • at henvende sig til Vincent, som vist har en ph.D i “affald”
 • at lave flytbare skilte, da containerne til tider bliver flyttet og renset af kommunen.

Grøn gruppe kan kontakte Ninette (ninettesimmelhack@gmail.com) og Andreas (andreashjertholm@hotmail.com), som gerne vil repræsentere renholdelsesgruppen.

 

 • Placering af containerne

 

Kasper vil omplacere containerne, så de står hensigtsmæssig ift. tømning. Grøngruppe oplever, at der bliver smidt madaffald i pap – vi vil med omplaceringen forsøge at forhindre denne problemstilling.

 

 • Næste møde? Dato og sted.

 

Vi mødes i uge 8 – doodle bliver sendt ud.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.