Mødereferat fællesarealgruppen 02.10.17

Referat for mødet den 2. oktober i Fællesarealgruppen.

Til stede: Caroline, Annette, Louise, Laura og Thilde

  1. Udvidelse af legeplads ved campingvognen. Hvad er status? Faldunderlag/sand og brandmyndighederne? Laura og Annette har undersøgt det.

 

Vi arbejder stadig på sagen i forhold til at få etableret faldunderlag og rutsjebane. I forhold til afstanden til beboelse skal vi have ikke-brandfarligt faldunderlag og tilmed skal posten kunne komme forbi. Der er udfordringer i forbindelse med kontakten til Domea i forhold til etableringen af dette, men vi tror på det bliver etableret en dag.

 

Derudover vil vi foreslå at vi etablerer en sandkasse i hjørnet foran trapperne. Mika tegnede i sin tid en flot en. Mika – er det noget vi kan gå videre med straks?

 

  1. Udvidelse af legeplads/fællesplads på torvet.

 

Vi snakkede i gruppen om at etablere et bordtennisbord, en badminton-/skumtennisbane med et net der kan sættes op og ned, grillbord og en petanquebane. Caroline undersøger bordtennisbord, Louise undersøger petanquebane, Annette undersøger optegning af badmintonbane/skumtennisbane samt etablering af net og Thilde undersøger grillbord og opmålinger.

 

Vi snakkede om, at det kunne være alletiders at afholde EOL (Emblasgade OL) en gang om året hvor vi arrangerede konkurrencer i bordtennis, skumtennis og petanque mv.

 

  1. Arbejdsdagen. Status.

 

Vi har meldt tre opgaver til arbejdsdagen:

  • Male bil og campingvogn.
  • Lugning mellem blok 1 og 2 mellem cykelstativer og helt oppe i krogen (mod Barndommens Land)
  • Cykeloprydning

 

  1. Status fra mødet med opgavebanken hvor Annette deltog.

 

Selvom man er med i et udvalg skal man også påtage sig opgaver som opgavebanken lægger ud. Læs referat fra opgavebankens møde på Emblasgade hjemmeside.

 

  1. Andet.

Vi snakkede om at etablere cykelholdepladser til ladcykler, dér hvor der på nuværende tidspunkt er stillet et mobilt cykelstativ mellem blok 1 og 2. Man kan få nogle stativer, der kan slås op og ned. På nuværende tidspunkt fylder ladcyklerne en del ved cykelstativerne og vi kan skabe mere plads til almindelige cykler, hvis vi får etableret stativer til ladcykler. Laura undersøger dette.