Dagsorden bestyrelsesmøde 24.09.18

Dagsorden bestyrelsesmøde 24. september 2018 – klokken 18.00-21.00 i nummer 71 hos Magnus

 

 1. Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsesmødet mellem 18.00 og 18.30 – send gerne en mail til bestyrelsen senest tre dage før, hvis du ønsker at komme forbi bestyrelsen@emblasgade.com.
 2. Ordstyrer
 3. Referent
 4. Siden sidst
  • Nyt om Grøn gruppes ansøgning om gartner (Helena)
  • Orientering om indkøb til skuret (Magnus)
  • Ind- og udflytninger (Magnus)
 5. Mails fra beboere og grupper (Magnus)
 6. Opdatering på forslag fra Det Runde Hus (DRH) (Magnus)
  • Information fra organisationsbestyrelsen
  • Ønske om mere information til beboere om sagen
 7. Færdiggørelse af skure (Magnus) – Fremlæggelse af tilbud fra Domea for færdiggørelse af skurene (isolering, el og fliser) 
 8. Endelig forretningsorden præsenteres (Magnus)
 9. Planlægning af budgetmøde og markvandring (Helena)
 10. Opgavebanken søger om forhåndsgodkendelse af beløb til afholdelse af evalueringsdag (Magnus)
 11. Snerydning kontaktes for aftale om, hvilke forhold vi ønsker for den kommende sæson efter ønske fra en beboer (Helena)
 12. Evt.