Mødereferat Renholdelsesgruppe d. 10.06.14

Referat for renholdelsesmøde (kl. 18.30-20.00) tirsdag den 10.06.14

1) Introduktion til nye medlemmer Der er kommet en del nye medlemmer til gruppen, derfor denne kort gennemgang af gruppens formål og gøremål. Information om gruppens opgaver er uddybet i den skriftlige folder, som kan findes under gruppen på hjemmesiden.

1a) Revidering af vores formål med og gøremålspapir Josefine og Bente har revideret/opdateret vores beskrivelse af gruppen, hvilket rejste følgende punkter til afklaring: • Vi foreslår bestyrelsen, at det er dem, som har ansvar for at indkalde til arbejdsweekend, herunder fastsættelse af dato. • Desuden foreslår vi bestyrelsen, at vedligeholdelsesdelen ligger hos bestyrelsen, da gruppen ikke har økonomisk rådighed til at løse de opgaver der ligger under vedligeholdelse. • Forslag til bestyrelsen om at gruppen hedder “Renholdelsesgruppe”. • Gruppens dokumenter (kontaktliste, dagsorden, referater osv) kan findes via dette link https://drive.google.com/folderview? id=0B2j3nBP2AySwWWg5Nk1sZUlGWWM&usp=sharing

2) Beslutningsgrundlag Da vi er beslutningsdygtige ift seneste aftale om grundlaget for vedtagelser, kan vi i dag omformulere beslutningsgrundlaget. Fremover skal vi minimum være fire medlemmer for at mødet kan afholdes. Når der afholdes møder, kan alle vedtagelser og beslutninger tages. Kan man ikke deltage, kan man sende kommentarer til dagsordenen inden mødet afholdes.

3) Deltagelse Se punkt to.

4) Vedligeholdelsedelen Søren dencker flytter fra Emblasgade – en ny skal overtage kontakten til kommunen. Da Steen har overtaget bestyrelsesposten, vil han varetage opgaven.

5) Grus/salt ift grønne områder Bestyrelsen har i seneste referat opfordret gruppen til at melde tilbage, om hvad vi mener er bedst at salte/gruse med i den kolde tid.Der skal tages hensyn til grønne områder og hunde. Katrine vil undersøge de forskellige muligheder og vi vil efter næste møde sende argumenter til bestyrelsen.

6) Opdatering af medlemsliste Bestyrelsen får en melding om hvilke medlemmer, der skal slettes fra listen. Listen er opdateret, og vi er nu 15 medlemmer. Se listen med medlemsoplysninger her – rediger og tilføj gerne i dokumentet. https://docs.google.com/document/d/ 1mEUNFhaZEjhFBqrf6fJXYh-xO4V2Ses82msUEq8kD8U/edit? login=1&pli=1&overridemobile=true

7) Opdatering af intern fejeplan Ny plan udkommer for det næste halvår. Vi fortsætter to-ugers periode i makkerpar. Se planen her https://docs.google.com/document/d/1PeF488N6qm3EB6tYOu6d_UmZ_7mvKEfyes-sugs7fg/edit

8) Synlighed af ekstern fejeplan Sabir har foreslået, at der bliver hængt lamineret udgaver af den eksterne fejeplan op i de to skralderum – på den måde kan alle beboere opdatere sig. Planen bliver ikke ændret, hver bopæl har dermed en fast uge årligt. Søren opdaterer planen, laminerer den og hænger op i skralderummene. Vi opfordrer til, at den som har haft sin tørn, kontakter den næste på listen og minder vedkommende om, at det er den persons tur til at feje (det drejer sig kun om at feje stien foran sin blok!)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.