Grønt- og byøkologigruppen

GRØN OG BYØKOLOGISK GRUPPE

Overordnet: I gruppen arbejder vi for og med de grønne arealer på Emblasgade og vi arbejder på at inkorporere miljørigtig adfærd, som går hånd i hånd med det energirigtige byggeri, vi bor i.

Vi arbejder på at forskønne de små, grønne arealer, vi har til vores rådighed: Vi har bl.a. plantet forskellige løgvækster og roser i de små bede rundt omkring på området. Vi arbejder på at skabe endnu mere grønt – det kunne f.eks. på et tidspunkt blive til grønne tage, som inddrager de flade tage på skurene til små ”haver”, der opsamler og forsinker regnvand.

Vi har også bl.a. undersøgt muligheden for at begrønne gavlene på facaderne ud mod Ragnhildgade og selve Emblasgade for på en skånsom, langvarig og alligevel forskønnende måde at minimere risikoen for mere graffitibemaling.

Vi drømmer om at lave fortovshaver. En afart af drømmen kom til virkelighed med plantekasserne, som desuden anviser en ellers usynlig skillelinje mellem vores område og plejecentrets: Nu er det mere tydeligt, hvor biler må køre. Fortovshaverne skulle bestå af ”plantemøbler”, som udgør en reel (savnet) funktionalitet som ”hænge-ud-sted”, men som samtidigt kunne fungere som et sted med smukke, farvede planter, måske noget spiseligt, noget stedsegrønt etc.

Vi har holdt møde med gartneren, der har udført plantning og pleje af områdets træer, buske og bunddække, så vi fremadrettet oplyst kan agere tovholder på plejen af de grønne arealer, og så vidt muligt bistå de enkelte lejere med svar på spørgsmål, de måtte have omkring den eksisterende beplantning.

Vi arbejder med byøkologiske initiativer, som fremmer miljørigtig adfærd – bl.a. ser vi gerne, at vi på et tidspunkt får råd til en fælles ladcykel/cykeltrailer, som fx kan bruges til transport af fælles gods til området. Vi arbejder også på at indkøbe kompostbeholdere (formentlig vil det igen blive til et forslag på et afdelingsmøde), som ikke alene sparer os for udgifter på dagrenovationen, men som giver rigtig potent gødning til haver og altankasser.

Kontinuerligt arbejder vi med forslag, nedsætter mindre ad hoc-udvalg og forsøger at finde miljømæssigt forsvarlige og grønne løsninger på de problemer, vi oplever henad vejen.

Vi ser gerne os selv indgå i meningsfulde fællesskaber med renholds- såvel som udendørsarealgruppen. Grænserne mellem grupperne kan af og til være svære – og måske uhensigtsmæssige – at drage, og snitfladerne er altid værd at få drøftet.

Tovholder: Laura Lyng Munkø, Emblasgade 125. Kontakt ved forslag, spørgsmål og grønne og byøkologiske sager til drøftelse: laumunk@hotmail.com

BEMÆRK:

Den enkelte havelejer er forpligtet til at holde både sin for- og baghave pæn. De små bede, der er plantet til med grønt bunddække ved hvert skur, skal den enkelte lejer også selv sørge for at luge. De steder, hvor to lejemål ”deles” om ét bed med bunddække, må lejerne indbyrdes aftale, hvem der luger hvornår.

Bøgehækkene er lidt sarte: Lug nænsomt 20 cm på hver side af stamme. Vær meget opmærksom på ikke at komme til at hakke ind på stammen: Et brud på barken forårsager hurtigt svampeangreb, som ender med at tage livet af hækken.

Dem, der bor ud mod den asfalterede sti, der fører fra Emblasgade til plejecenter/Ragnhildgade skal huske, at de også har ansvar for det lille stykke jord, der går fra hæk til asfalt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.