Mødereferat bestyrelsesmøde 15.06.17

 1. Valg af referent

Mustapha

 1. Valg af ordstyrer

Michael

 1. Ændring af fast mødedag (v. Khaled)

Fremadrettet beslutter bestyrelsen fra mødegang til mødegang, hvornår kommende møde afholdes. Der oprettes afstemning om næste mødedato. Beboere orienteres om dato en uge før i den udsendte dagsorden. Vi fastholder fortsat at den første halve time af mødet, er åbent for alle beboere.

 1. Overblik og indsatser (v. Helena)

Overlevering fra Bent orienteres. Der er 10 punkter. Derudover er der en liste med aktive serviceopgaver mellem servicecenteret og foreningen.

Skuret er nu færdigt, nøgle findes hos skuransvarlig Morten og bestyrelsesformand Michael.

 1. Opdatering af kontaktinfo på bestyrelsen på emblas.dk (v. Helena)

Ændringer med kontaktinfo er nu opdateret på hjemmesiden.

 1. Nivellering og prioritering af bestyrelsens opgaver (v. Helena)

Udgår.

 1. Præsentation af budget/regnskab (v. Khaled)

Der oprettes en mail adresse til alle henvendelser vedrørende økonomi i foreningen. kasse@emblasgade.com Khaled følger op på de eksisterende regninger, således der bliver overført til de pågældende. Bestyrelsen har endnu ikke modtaget adgang til økonomi, derfor skal al økonomi indtil videre gennem servicecenteret.

 1. Ansøgning sommerfest (Khaled)

Se punkt 7.

 1. Fornyelse af domæner (v. Mustapha og Michael)

Emblasgade.com er fornyet og emblas.dk er i gang med en overflyttelse til foreningen. Derudover er der oprettet abonnement hos firmafon for 88 kr/mdr.+ moms. Alle kan kontakte bestyrelsen telefonisk på 71 99 23 77. Der kan indtales en besked hvis telefonen ikke bliver taget som bliver videregivet til dem som nu har telefonvagt. Disse vagter fastlægges på næste møde.

 1. Struktur for teknikgruppens kommende arbejde (v. Mustapha og Michael)

Teknikgruppen består af Michael, Mustapha, Kenneth og Nicolai. Den skal stadig bruge flere hænder, som kan understøtte samarbejdet mellem LLO og boligforeningen. Har du/I lyst til at være en del af det må i rigtig gerne kontakte teknik@emblasgade.com. det er endnu uafklaret, hvordan gruppens interesseområder skal faciliteres.

 1. Inaktive beboere – hvad gør vi? (V. Michael og Helena)

Ved indflytning har vi alle skrevet under på at deltage i vedligeholdelse og renholdelse af vores udenoms arealer. Formuleringen i kontrakten er:

”Renholdelse af friarealer i afdelingen, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af boligen, herunder stier og parkeringsplads, foretages af beboerne i forening. Lejer er derfor forpligtet til at deltage i dette arbejde og påtage sig sin andel af dette.”

Der er fire husstande, som fortsat mangler at registrere sin aktivitet i den nye organisering af opgaver trods flere påmindelser.

 

Man kan registrere sig her.

Den måde vi i Emblasgade har valgt at organisere dette på og måden vi som beboer opfylder denne forpligtelse er ved at tage del i løsning af de opgaver som udsendes via Facebook, fra det vi kalder “Opgavebanken” og/eller ved at deltage i det arbejde, som vores grupper udfører.

Som ny beboer skriver du en mail til Emblasgadeopgavebank@gmail.com  hvorefter du får et link, hvor du skal udfylde nogle kontakt oplysninger.

Bestyrelsen er i kontakt med Domea og LLO om, hvordan vi skal forholde os til inaktive beboere.

 1. Yousee-kontrakt og fejl på vores anlæg (v. Michael)

Bestyrelsen har på baggrund af IT gruppens resultat givet Domea tilladelse til at forlænge vores løsning for COAX (Kabel-TV kablet) med Yousee ved at indgå en 60 måneders kontrakt med Yousee, da den ikke indeholder nogen økonomiske forpligtelser for foreningen. Dog har det vist sig den skal op til afstemning før dette kan lade sig, gøre og vi er derfor i gang med at undersøge det i dybden hos både Domea og LLO for at få den helt demokratiske løsning.

 

Kort opsummeret:

 

Valget står kort mellem Yousee eller Stofa som de to eneste mulige udbydere at vælge på dette kabel. Her er Stofa en dyrere løsning for os som oven i ikke formå at rette op på alle de fejl på nedlagt kabel og anlæg som har vist sig at være fra byggestarten. Ved et valg af den nye løsning fra Yousee, har IT gruppen fået Yousee til forpligte sig til at gennemgå kabler og installationer for fejl og mangler. Her vil Yousee også modtage fejlretningerne som er indsamlet af IT gruppen i det sidste halve år, for at sikre den bedste mulige fejlsøgning. For at kunne komme flest mulige fejl til livs indebærer aftalen også foreningen vil modtage et nyt fremtidssikret anlæg til en værdi af 169.500,00 kr. plus moms mod en forlængelse af bindingen til Yousee på 60 måneder. Det vil dog fortsat være et valg om man vil benytte Yousee som det er i dag. Altså der er ikke påtvunget noget køb med andre ord.

 

Dette skal være med til at sikre muligheden for op til 1000/1000 Mbit til slut på året (samme hastigheder som fiber i dag), og 10000/10000 Mbit som skulle muliggøres fra næste år jf. Yousee. (til de tekniske interesseret er det Docsis 3.1 standarden der skal installeres)

Se gerne tv klippet fra Lorry: https://www.tv2lorry.dk/nyheder/18-05-2016/1930/giga-verdenspremiere-i-lejre?autoplay=1).

Dette bliver op til 9 gange hurtigere end det meste af fiber løsningerne som findes i dag. Dermed er vi også bedre stillet end en fiberløsning som også ville være meget omkostningsfuld for foreningen, da alt ville skulle graves op..

 

En af de vigtige ting er man vil kunne købe internet uden en tv pakke som er påkrævet i dag.

Vi beholder de gode rabatter, der allerede er på internet og tv pakker. Aftalen gør også det bliver muligt at vælge en anden end Yousee som udbyder som man kender det fra sit gamle telefonstik/kobbernet, så der også skabes konkurrence og billige priser. Hiper er de eneste pt., som anden udbyder men der er flere på vej.

Vil man købe andre kanaler end dem i pakkerne får man også billigere leje på en boks fra Yousee (normal 99 pr måned, vores pris bliver 30 kr pr måned). Efter de 60 måneder ejer vi selv anlægget. Der vil komme nærmere info om denne aftale og evt. afstemning ved en afdelings forsamling.

 1. Vejbump (v. Maria)

Vejbumpene forbliver, som de er.

 1. Henvendelse over brug af fælles vand til vask af egen terrassefront.

Udsat til næste møde. Da denne skal vendes med både LLO og Domea for bedst mulige demokratiske tilgang.

 1. Husdyr ansøgning på hund fra Mai Pedersen, 149.1.th.

Ansøgningen er modtaget, og bestyrelsen sørger for at sende den videre til Domea.

 1. Klage over udekatte på Emblasgade ikke holdes på egen grund.

Udsat til næste møde. Da denne skal vendes med både LLO og Domea for bedst mulige demokratiske tilgang

 1. Vandpost v. skuret (v. Michael)

Udsat til næste møde. Forhandlinger i gang med Domea om en hurtig løsning, så der ikke visner planter eller træer over sommeren.

 1. Forslag som blev godkendt på afd. mødet
  1. Hjertestarter – (Bestyrelsen er i gang med videre dialogen)
  2. lås på skur (Bestyrelsen vil gerne høre fra forslagsstilleren for en videre process)
  3. el cykel (Bestyrelsen vil gerne høre fra forslagsstilleren for en videre process)
  4. kompressor (Bestyrelsen vil gerne høre fra forslagsstilleren for en videre process)
  5. trailer (Dialog i gang med forslagsstilleren om køb i nærmeste fremtid)
  6. pærer til fællesområderne (er udsat til næste møde, da en konstellation af dette skal opsættes først)