Dagsorden bestyrelsesmøde 26.06.18

Dagsorden bestyrelsesmøde 26. juni 2018 – klokken 18.00-21.00

 1. Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsesmødet mellem 18.00 og 18.30 – send en mail til bestyrelsen senest tre dage før, hvis du ønsker at komme forbi bestyrelsen@emblasgade.com.
 2. Valg af ordstyrer
 3. Valg af referent
 4. Forslag om forretningsorden præsenteres (Magnus)
 5. Procedure for håndtering af akutsager præsenteres (Michael)
 6. Kasserer rapport – maj-juni 2018 (Khaled)
 7. Opgavebanken og registrering af tid (Magnus)
 8. Siden sidst
  • Opdatering på forslag fra pårørende fra det runde hus
  • opfølgning på forslaget om terrasse udvidelse (Michael)
  • opdatering af råderetskatalog præsenteres (Michael og Magnus)
  • grøngruppes ansøgning om gartner
  • hjertestarter (Michael)
  • Indkøb af redskaber (Magnus)
 9.  Mails fra beboere og grupper (Marie-Sophie)
 10. Trailerudlån (Helena) – forslag om at udlån gøres gratis, subsidiært nedsættes til kr. 25,-
 11. Forslag om at alle har adgang til begge skure (Helena)
 12. Status på vandpost ved skuret
 13. Forslag fra en anden Domea-afdeling om et erfaringsudvekslingsmøde (Helena)
 14. Planlægning af sommerperioden mht vagt og lignende
 15. Eventuelt ny mødedag for bestyrelsesmøder efter ferien
 16. Evt.