Bestyrelsesmødereferat 15.4.24

Referat, bestyrelsesmøde, 15/4 2024

Tilstede: Kenneth, Caroline, Helle, Birte, Michael
Ref.: Caroline

DAGSORDEN

1) Opfølgning på afdelingsmødet: Bestyrelsen ønsker at holde et budgetmøde med TMF. Michael og Kenneth aftaler dette med Majbritt fra TMF samt evt. deltagelse fra LLO.

2) Almenbolig+-konceptet: Der er to spor: Hvilke opgaver skal lægges i bestyrelsen og i servicecenteret? Og hvordan skal tilflytningen til afdelingen reguleres?

3) Byggesagen: De første undersøgelser er gået i gang, og flere beboere har haft besøg af Atelia. Vi kan forvente, at den endelige rapport foreligger i løbet af maj-juni.

4) Granskningsrapporten fra Byggeskadefonden: Rapporten er kritisk over for den vedligeholdelsesplan, der er lagt fra Domeas side. Bestyrelsen drøfter dette med TMF. Rapporten vedlægges dette referat.

5) Lysprojektet: Elektrikeren er blevet orienteret om, hvilket lampevalg der er blev vedtaget på afdelingsmødet. Før der kan lægges en evt. nedgravningsplan, skal det klarlægges, hvor TDC’ kabler ligger i jorden. Michael hører Ann Porsmose og evt. Yousee om disse tegninger.

6) Rottefænger: Helle har talt med kommunens rottemand. Han mente, de kom nedefra, og således ikke fra de nærliggende grunde. Vi afventer rapport. Beboere skal fortsat indberette rotter.

7) Henvendelse fra beboere:
Boldspil: En beboer har givet udtryk for, at der fortsat er problemer med boldspil op ad væggene på nedre torv. Vi indstiller til, at dette stopper, og at alt boldspil i området foretages med de bløde bolde, der ligger i skuret. Hvis der ønskes et forbud, kan beboere lave indstilling herom ved et afdelingsmøde.
Sommerfest: Beboer får svar om, at forslag om sommerfest er godkendt inkl. budget.
Lånecyklen: En beboer ønsker at høre om status vedr. ladcyklen. Der er ikke nyt, og man kan fortsat ikke benytte cyklen. Caroline forhører sig, om hvorledes forhandleren forholder sig.

8) Evt.: A) Det Runde Hus har blokeret brandudstyret. Og udbringere af reklametryk blokerer også med deres vogne. Der må IKKE stå sådanne vogne eller reklamer foran brandudstyret! Forældre til udbringere opfordres til at kontakte bestyrelsen, så vi kan finde en løsning.

9) Næste møde: onsdag 8/5 2024 19.00. Hos Michael. Sekretær til næste møde: Kenneth.

Mvh
Bestyrelsen