Bestyrelsesmødereferat 16.01.18

Dagsorden bestyrelsesmøde 16.01.18 klokken 18.30-19.30

18.00-18.30: mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsen, angiv venligst besøget senest 14/1 til bestyrelsen@emblasgade.com

 

 

 • Valg af referent

 

Helena

 

 • Valg af ordstyrer

 

Michael

 

 • Orientering om indhold på repræsentantskabsmøde

 

Der var fem repræsenteret fra Emblasgade – Steen, Bent, Kim, Claus og Khaled. Servicecenteret flytter til Roskildevej 39 til et mindre areal for at opnå billigere husleje.

Find link til referatet i mailen.

 • Siden sidst

Status på fejemaskine – er den hentet og betalt? Maskinen er blevet betalt dags dato og afhentet.

Status fra Teknikgruppen – hvordan går forberedelserne til 5-års synet? Og hvad er den videre proces? Teknikgruppen mødes med Servicechefen fra Domea og LLO og lægger procesplan i næste uge. Samme uge vil bestyrelsen sammen med servicecenteret foretage markvandring (budget planlægning, vedligeholdelse m.v. for året). Som beboer skal man afvente anmeldelser vedrørende eftersynet indtil teknikgruppen, melder noget ud, hvilke sker i de næste par uger. Ved siden af eftersynet skal der skal renses tagrender snarest af servicecenteret, som led i en planlagt proces.

Status på indkøb af redskaber til skuret – er de tilgængelige? De indkøbte redskaber er indkøbt og tilgængeligt for alle i skuret. Der vil blive    lavet en liste med, hvilke redskaber der er tilrådighed. Hvis man vil låne redskaber, skal man sende en mail til vores skuransvarlige Morten (mortenvincent@hotmail.com). Det ene skur er åbent for alle, nøglen hænger i nøgleboksen på skuret. Det andet skur er aflåst og det er kun Morten og Formanden, der har nøglen.Maria undersøger med servicecenteret, om hvilke forsikring der dækker, når man låner foreningens redskaber.

Status på Hjertestarter? Vi afventer nu en montør af hjertestarteren fra Trygs side. Der er behov for seks beboere til en brugergruppe, indtil videre har kun tre beboere meldt – Michael, Marie-Sophie og Marianne er indtil videre med i brugergruppen. Så vi vil meget gerne høre fra flere, der kunne tænke sig at blive klædt på til at redde liv. Send en mail til bestyrelsen, hvis du vil være med i brugergruppen. Har du kurset allerede, må du meget gerne du tilmelde dig hjerte løber appen som findes til Iphone og Android.

Status på forbedringer til skuret? Der skal trækkes el i det nye skur, samt isolering og plader(indvendigt), så vi kan hænge redskaber op. Der skal også lægges fliser rundt om skuret. Opgaverne forbundet hertil vil vi selv løse, fx på en arbejdsdag. Tilbud på materialer er igang med at blive indhentet.

Forberedelse af kommende afdelingsmøde – fastsættelse af dato, skabelon til det gode forslag, deadline for indkomne forslag, mødelokale, bestyrelsens årsberetning, valg til bestyrelsen. Datoen for afdelingsmøde på Emblasgade bliver den 13.marts klokken 19.00. Lokalet på Ragnhildgade er lejet til formålet. Bestyrelsen har møde på tirsdag, hvor vi får flere detaljer på plads med Domea.

 • Affald smidt ved det runde hus – henvendelse fra servicecenteret.

Der er kommet en henvendelse fra servicecenteret, om at det runde hus oplever gener omkring deres skraldecontainere. Vi opfordrer alle til at smide affald i vores egne containere.

 

 • Forberedelse af budgetmøde og markvandring med servicecenteret

Markvandring er en runde i byggeriet hvor observation af fejl, mangler, tilstande og vedligeholdelse foregår med bestyrelsen i samarbejde med Domea . Her er der tale om ydre- og fællesarealer m.v.. Alle beboere og grupper er velkomne til at indsende punkter til bestyrelsen hvis de har forslag vedrørende dette. Det kan være fx manglende trappetrin, nedfaldne brosten osv. Ud fra markvandringen lægges budget og der vil blive behandlet forslagene der blev vedtaget fra afdelingsmødet. grundet til dette er de ikke er med i det budget som blev vedtaget på afdelingsmødet samme dag som forslagene og skal derfor medtages i budget, så der er penge afsat til dem.

 

 • Evt.

 

  1. Bestyrelses mailen indtil næste møde – Marie-Sophie bestyrer mailen indtil næste møde.
  2. Fremadrettet, når der sættes juletræer ud, er det vigtigt man sætter det ind i affaldsrummet, så vi undgår flyvende juletræer på p-pladsen, der ødelægger bilerne..
  3. Vi skal minde alle om, at man skal selv sørge for glatførebekæmpe/salte indgangen foran egen bolig, både på trappe og fliser omkring haverne.