Mødereferat renholdelsesgruppen 06.02.17

Dagsorden – 6. februar klokken 19.30-21.00

Tilstede: Jeppe, Sabir, Mette, Morten, Bente, Kasper, Anne-Katrine, Josefine og Helena

  1. Grøntaffaldscontainer (Jeppe)

Hjælp til tømning af affald i rummet ved Ragnhildgade. Kasper vil hjælpe til, Jeppe har instrueret i kontakten til kommunen.

  1.    Fejeplaner

intern fejeplan – kan findes her. Skriv dig på, der hvor du har mulighed for at feje. Til mødet i april vil vi evaluere organiseringen.

ekstern fejeplan – husk at opdatere dig i planen, den gælder for både medlemmer i renholdelsesgruppen og alle andre beboere. Du kan finde planen på hjemmesiden, opslagstavlen på torvet og her.

  1.    Årshjul

Vi opdaterer ikke årshjulet. Det er tilgængeligt på hjemmesiden. Her kan man orientere sig i, hvilke driftslige og vedligeholdesesopgaver, der kan være. Vi bruger desuden årshjulet som pejlemærke for, hvilke opgaver der skal løses på arbejdsdagen.

  1.    Ansøgninger til afdelingsmøde i 2017?

Vi har ingen ansøgninger til dette års afdelingsmøde. Vi har fået accept til indkøb af trailer.

 

  1.    Trailer indkøb – orientering (Jeppe og Morten)

Der er tidligere lavet ansøgning og bestyrelsen har mundtligt givet accept om indkøb.

Morten har kontakt til forhandler og prisen er 4500,-

Placering: Den pågældende trailer kan klappes sammen og stilles op af skuret. Kan desuden aflåses. Den bliver stroppet og med remme, så den ikke falder ned.

Ang. behov købes traileren som standard og med presenning. Sider og andet kan tilkøbes senere, hvis der viser sig behov.

Morten vil gerne tage sig af det overordnede ansvar for traileren. Herunder nøgleudlevering.

Vi synes denne bør være udlejes (symbolsk, evt 50,-) og ikke bare udlån, da indtægten kan dække små reparationer (punkteret dæk, lys…) som med tiden vil komme.

Morten vil sørge for dette regnskab og liste over udlejninger.

Hvis opgaven viser sig stor, kan vi overveje om dette skal gøre på anden måde.

Lejer kommer selv til at stå med ansvaret af traileren under udlån hvis der laves skader.

 

  1.      næste møde

Vi mødes i april, hvor vi bl.a. skal tale om afdelingsmødets beslutninger, fejeplaner og koordinering af opgaver til arbejdsdagen. Find dagsorden her.