Mødereferat 22.02.16

Referat 22.februar klokken 19.30-21.00 i nummer 81

 

Tilstede Uno, Josefine, Anne-Katrine (værtinde), Bente, Toktam, Ninette, Kasper og Helena (referent)

 

 • evaluering af snerydning

 

Ragnhildgade bliver fortsat ikke ryddet godt nok, det antages at fejemaskinen ikke kan komme ordentlig til pga parkerede biler. Vi er i dialog med kommunen om at få optegnet til skråparkeringer på hele ragnhildgade, netop for at undgå parkeringer på fortovet. Vi opfordrer alle til at undgå at parkere ind over fortovet, så maskinen kan komme forbi.

Vi savner rydning af fortovet fra bebyggelsen til institutionen og de fem nedkørsler.

Der skal opstilles forslag på kommende afdelingsmøde om en genforhandling af kontrakten. Vi har været i kontakt med snerydderen på Jordbærvej for at indhente alternativ tilbud til det vi i forvejen har. Denne snerydder kan ikke nå i nærheden af den prisramme, vi har hos Egedal, og han opfordrer os til at blive i den pågældende aftale.

Vi opfordrer til at et medlem af Renholdelsesgruppen deltager i genforhandling, for at sikre at aftalen dækker hele vores område. Helena udarbejder en ansøgning til afdelingsmødet, vi søger om at kunne lave en permanent aftale inden for den samme budgetramme.

 

 • ombytning af containere (Jeppe)

Jeppe har været i kontakt med kommunen, hård plast og metal vil fremover blive tømt hyppigere – nu hver anden uge. På hjemmesiden kan du finde et link til, hvornår næste tømning foretages.

 • nøgle til papcontainer

Kasper indkøber og undersøger.

 • Forslag til arbejdsweekend 17. april

Der er tilføjet opgaver til listen. Listen sendes til eventgruppen.

 • Askebægre/skraldespande. (Bente)

Bente ansøger om tre/fire skraldespande.

 • Trailer (Helena)

Hvem laver ansøgning? Vi udsætter punktet, da det er Morten og Jeppe som har primært har vist interessen.

 •         Udlån eller udlej?
 •         Hvordan udlånes den?
 •         Hvem har overordnet ansvar?
 •         Hvem har nøglen?
 •         Forud for indkøb af trailer, skal vi afklare hvilke behov, traileren skal kunne dække. Fx sider, tag, overdække osv.
 •         ift. Parkering op ad skuret er – Sikkerheden.

 

 •  Opdatering af årshjul

Helena har opdateret årshjulet, Josefine printer det ud og hænger det op på opslagstavlen på torvet.

 •    Storskrald (Anne-Katrine)

Vi opfordrer endnu en gang til at alle smider deres storskrald på genbrugsstationen. Vi foreslår, at der på arbejdsdagen kan afleveres storskrald.

 • Beretning fra gruppen på afdelingsmøde

Josefine og Kasper vil berette på afdelingsmødet hvilke tiltag og opgaver gruppen har gjort sig det seneste år.

 •  næste møde 6. april 19.30 hos Anne-Katrine i nummer 81 …