Bestyrelsesmødereferat 07.03.2024

Bestyrelsesmødereferat 07.03.2024

Bemærk nyt Lokale til afdelingsmødet

Referat – bestyrelsesmøde Emblasgade d. 7. marts 2024 kl. 17:30

Referent: Caroline

Tilstede: Birthe, Helle, Caroline

1. Formandens beretning:

                      Udskudt.

2. Kommunikation med Michael Hjorthøj, Domea:

Vi er pt. i dialog vedr. udspecificering af budget. Kenneth og Michael svarer seneste mail fra Hjorthøj/Domea på vegne af bestyrelsen.

3. Beretning til afdelingen:

                      Helle har udsendt udkast ud til alle i bestyrelsen. Helle rykker for svar!

4. Afdelingsmødet:

a. Indbydelse: Der er problemer med mails. Bestyrelsen vil derfor runddele fysiske invitationer via postkasser. DER ER NYT LOKALE: mødet afholdes 20/3 2024 kl. 19 i Kokke Smedjen Ragnagade 7 (lige ved Føtex Lyngbyvejen), se https://www.kokke-smedjen.com/

b. Økonomi: Der vil være salg af sandwich og øl/vand på stedet. Derudover er der kaffe og te samt kage uden egenbetaling.

5. Dagsorden til afdelingsmødet:

Dagsorden til møde skal sendes ud. Det sker sammen med beretningen senest d. 12/3-24. Da vi har problemer med mailudsendelser (både gmail og outlook), vil vi spørge Domea om hjælp til udsendelser.

6. Beboerforslag til sommerfest:

En beboer ønsker at holde sommerfest for afdelingen og anmoder om 10.000 kr. Bestyrelsen har et par spørgsmål, hvad det angår, og beder om udspecifikation af budget.

7. Eventuelt:

Deadline for forslag til dagsordenen til det kommende afdelingsmøde er 10/3 2024!!!

8. Næste møde:

                      Torsdag d. 14/3 kl. 17.30 hos Helle.