Mødereferater fra Teknikgruppen

Første mødet mellem den nye bestyrelse og teknikgruppen

Første del af andet møde mellem den nye bestyrelse og teknikgruppen

Anden del af andet møde mellem den nye bestyrelse og teknikgruppen

LLO´s noter fra første møde mellem Københavns Kommune, Teknik forvaltning og bestyrelsen.

Hertil skal der knyttes en note fra TMFs deltagende i mødet:

“Vi talte om at få en uvildig, ukompromitteret teknisk rådgiver til at foretage en bygningsgennemgang og derud fra lave en prissat DV-plan – også selvom det skulle koste afdelingen nogle penge.” Jørgen Stein, Tilsyn ved almenboliger, TMF.

Første mail fra Teknikgruppen til Bestyrelsen med bekymringer over manglende handling på TMF sagerne

Anden mail fra Teknikgruppen til Bestyrelsen med fortsatte bekymringer over manglende handlinger på TMF sagerne

Referat fra første stormødet i 2019 med Domea Danmark, Domea SC, Domea Byg, Bestyrelsen, LLO og Teknikgruppen

Referat fra andet stormødet i 2019 med Domea Danmark, Domea SC, Domea Byg, Bestyrelsen, LLO og Teknikgruppen