Mødereferat bestyrelsesmøde 20.02.18

Bestyrelsesmøde 20.02.18 klokken 18.30-21.00


Fremmødte: Michael, Khaled, Marie-Sophie, Mustapha, Maria og Helena

 • 18.00-18.30: mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsen,

ingen besøgende.

 • Valg af referent

Helena

 • Valg af ordstyrer

Marie-Sophie

 • Siden sidst – status på

Teknikgruppens udsendte spørgeskema og arbejde med 5-årssynet

  • der er pt 39 besvarelser på den interne undersøgelse – hvis du endnu ikke har besvaret den, skal du finde den her .
  • Teknikgruppen har allerede foretaget prøver i syv lejligheder, hvor der blandt andet er fundet kritiske utætheder med store temperaturforskelle i lejlighederne. Teknikgruppen vil sammen med LLO gå endnu en stikprøverunde i næste uge, tirsdag d.27/2 fra kl 16, men vil varsle ud 3 dage inden til de relevante, så det er vigtigt man besvare undersøgelsen.
  • Domea har uddelt spørgeskemaer i postkasserne, hvor fejl kan oplyses. Det er lovpligtigt at udfylde skemaet. Her oplyses det samme, som man har oplyst i det interne spørgeskema. Skriv til teknik@emblasgade.com hvis man ikke har modtaget et link efter udfyldning der gør det muligt at se sine svar. Så kan de sendes til en.  
  • Efter indsamling og overblik over data for fejl, vil eksterne professionelle foretage undersøgelse, som skal bruges som bevismateriale for fejl i byggeskade sagen. Der er deadline den 30. april for overgivelse af de professionelle beviser der skal støtte vores undersøgelser og de indsamlede data.
  • Vi er ved at teste pærer i belysningen, og vil snarest sørge for at få belysning i orden alle steder. Michael stiller forslag om, at udskiftning af pærer i både stuen og 1. sal foretages af os selv med de samme pærer, som bestyrelsen vil sørge for at indkøbe.
  • Der er igangsat rensning af tagrender, som vi forventer vil ske hurtigst muligt, men selve processen har været igang siden sidste år.

Hjertestarterens brugergruppe og opsætning

  • Vi har endnu ikke modtaget indkaldelse fra Trygfonden til kursus og opsætning. Brugergruppen består af Marie-Sophie Kure, Khaled Ghathian, Michael Penther, Marianne Le Dous og Kristine Zahle. Der mangler fortsat én i brugergruppen – send en mail til bestyrelsen@emblasgade.com. De beboere der allerede har hjertestarter-kursus må meget gerne tage del i redninger ved at installere hjertestarter app’en, og melde sig som runner – her får man meddelelse, hvis der er brug for hjælp ved vores hjertestarter.
  • Hjertestarteren vil komme inden for et par måneder. Den vil få en central og synlig placering i forhold til bebyggelsen.

Yousee’s fejl og udbedring

  • Der er blevet lavet fejl udbedring på yousee kablet. Oplever du forstyrrelser på nettet og eller tvet, er det meget vigtigt du skriver tidspunkt og husnummer samt problemet ned og sender det til teknik@emblasgade.com, så bliver det videreformidlet til de relevante for det i yousee.
  • Der er ikke foretaget forbedring af kobberledningerne, det vil blive foretaget i den kommende tid.

Skurets færdiggørelse

  • Vi afventer tilbud fra Domea på materialer. Vi forventer at installer isolering, plader og fliser i løbet af den første arbejdsdag i foråret.

Indkøb af vedtagne forslag på afdelingsmødet 2017 (kompressor, ladcykel og el-lås til skuret)

   • Domea har modtaget de vedtagne forslag fra forslagsstillerne, og vi afventer udmelding fra dem. Vi melder ud når der er nyt i sagerne.

Forberedelse af kommende afdelingsmøde

   • Bestyrelsen forbereder mødet søndag den 11/3.
   • Mødeindkaldelsen findes her.
   • Indkomne forslag skal være i hænde hos bestyrelsen senest 27/2. Send dit forslag til bestyrelsen@gmail.com – se her, hvordan du stiller det gode forslag.
   • Der udsendes dagsorden med bilag og indkomne forslag tirsdag 6/3.

Forslag om indkøb af trådløs mikrofon til møder

  • Der er tidligere ved afdelingsmøder blevet lejet anlæg og udstyr. Michael har undersøgt, at der er mulighed at bruge det anlæg som følger med lokalet, men der er ikke en trådløs mikrofon til. Det besluttes, at vi køber en mikrofon til omkring 2500-4000 kr.