Mødereferat bestyrelsesmøde 26.09.17

Bestyrelsesmøde 26.09.17 klokken 19.00-21.00

Tilstede: Mustapha, Michael, Marie-Sophie, Maria og Helena

Afbud: Khaled og Jelena

 • 19.00-19.30: mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsen, angiv venligst besøg til bestyrelsen@emblasgade.com
  • Nilangruppen repræsenteret af Michael. Gruppen har fundet nogle fejl på måleanlægget (IKKE nilan-anlægget), hvor der skal udskiftes noget udstyr, derfor skal der foretages en mindre reparation. Der er bevilget indkøb af en CO2-sensor, som der bla. kan måle luftskift i boligerne. 2 fugt og temperatur enheder er gået i stykker under det seneste skybrud, disse skal udskiftes. Samt skal der indkøbes nye genopladelige batterier, da de gamle er udtjent efter 3 år. Der søges i alt om 3-4.000 kroner til det hele. Har man spørgsmål til nilangruppen ifm. denne ansøgning kan gruppen kontaktes på nilan@emblasgade.com. Oplever man desuden fejl på Nilan-anlægget kan man fejlmelde på dette link, man kan også læse nærmere under Nilan fanen på www.emblas.dk. Bestyrelsen siger ok til indkøb og reparation.

 

 • Valg af referent

 

   • Helena

 

 • Valg af ordstyrer

 

   • Marie-Sophie

 

 • Status på salg af snerydningsmaskinen

 

   • Maskinen er solgt til en privat person til 5.000kr. Maskinen bliver hentet hurtigst muligt af køber.

 

 • Hvad er status på MGO-plader Emblasgade (v.Marie-Sophie)

 

   • Teknikgruppen er i samarbejde med LLO, Domea og byggeskadefonden (BSF) ved at undersøge pladerne, pladerne på de yderste husstande vil blive tjekket i løbet af oktober. Der bliver løbende holdt øje med pladerne af BSF. Pladerne skal udskiftes, det er på nuværende tidspunkt uvist hvem der skal betale for dem. Bestyrelsen vil orientere løbende, når vi ved mere.

 

 • Forslag om fast månedlig mødedag

 

  • Bestyrelsen ønsker fast mødedag, og der er vedtaget, at vi fremover mødes første tirsdag i måneden klokken 18.30, hvor der åbent for alle beboere 18.30-19.00.

 

  • Bekymring over referat fra grøn gruppe – modtagne mails vedr. pkt. 1, 4 og 7.
   • mail fra beboer vedrørende punkt 1 fra grøn gruppe mødereferat – der ytres bekymring for at grøn gruppe vedtager forslag om hegn opsættelse. Bestyrelsen på vegne af Domea vil igen understrege at grupperne til IKKE at gå i dialog med det runde hus.
   • mail fra beboer vedrørende punkt 4 fra grøn gruppe mødereferat – der ytres tvivl om grøngruppe vil udskifte døde træer med andre typer af træer, uden resten af beboernes besyv med dette. Man er uforstående overfor, hvorfor grøngruppe vil udskifte træerne med en ny type på det grundlag, at træerne ikke trives, mens størstedelen af træerne af den nøje udvalgte type stortrives. Bestyrelsen opfordrer grøngruppe til at orientere beboerne om, hvilke træer de vil erstatte og hvilken type der er forslag om.
   • mail fra beboer vedrørende punkt 7 fra grøn gruppe mødereferat – der ytres bekymring om grøngruppe vil fjerne skadereder på Emblasgade. Bestyrelsen er i tvivl om, hvad hensigten med punktet er i mødereferatet. Bestyrelsen kontakter grøngruppe for uddybning.
   • bestyrelsen opfordrer beboere om at kontakte grøngruppe, ved tvivlsspørgsmål eller kommenater. Bent er tovholder og kan kontaktes på skaftebs.skafte@gmail.com
  • Mail fra Grøn Gruppe vedrørende lugning foran egen bolig.
   • Bestyrelsen vil på vegne af grøngruppe understrege, at alle beboere skal overholde haveregulativet. Herunder passe det lille stykke foran skur og ved siden af trapperne. Haveregulativet findes her.

 

 • Mail fra Nilangruppen

 

  • Der er udarbejdet en ny folder om Nilan-anlægget. Heri oplysninger om vedligeholdelse og vejledning i drift. Folderen er vedhæftet i denne mail og kan findes via dette link.
 • Status fra teknikgruppen (v. Mustapha og Michael)
  • Der har været møde i gruppen med LLO. Der er lagt planer for proces for kommende 5-års gennemgang. Teknikgruppen har indsendt en længere liste med punkter på fejl og mangler i boligerne – herunder de ni punkter som blev vedtaget på afdelingsmødet. Der er undersøgelse med byggeskadefonden (BSF), hvor teknikgruppen og ekstern firma på vegne af Domea undersøger diverse boliger som er blevet adviseret på nuværende tidspunkt sideløbende med eftersynet som entreprenøren og Domea foretager. Kontakt teknikgruppen på teknik@emblasgade.com ved spørgsmål eller kommentarer.

 

 

 • Dialog med det runde hus.

 

   • Se punkt 7. Bestyrelsen på Emblasgade afventer, at der nedsættes en bestyrelse i det runde hus, som bestyrelsen herefter vil gå i dialog med. Vi opfordrer på det kraftigste, at alle spørgsmål og kommentarer vedrørende det runde hus går gennem bestyrelsen på emblasgade.

 

 • Oprettelse af fælles mail-, husdyr og fejlliste i samspil med Domea for et fælles overblik. (v.Michael)

 

  • Udgået og udsat til næste møde.

 

 

 • Mail fra Jytte ang. prisstigning på vurderingerne af, til og fraflytningssyn for Domea, herunder Emblasgade.

 

   • Se varsling her. Michael vil undersøge prisen er på markedsniveau, og vil vende tilbage til næste bestyrelsesmøde.

 

 • Status på nedsatte udvalg omkring den stigende kriminalitet på Emblasgade (v/Michael)

 

   • Udgået og udsat til næste bestyrelsesmøde.

 

 • Status på tilkøb af ønsket udstyr til skuret

 

   • Vores skuransvarlige har ansøgt indkøb af udstyr (i første omgang, buskrydder, hækkeklipper og batteri), som er godkendt. Morten er ved at undersøge den bedste pris. Har du spørgsmål eller kommentarer vedrørende skuret, kan du kontakte Morten på mortenvincent@hotmail.com.

 

 • Status på Yousee afstemning (v.Michael IT gruppen)

 

   • En underskrevet kontrakt blev modtaget af Yousee i onsdags og man burde nu kunne drage fordele af den nye kontrakt inden for de kommende uger. Herunder opsigelse af tv, hvis der kun ønskes internet fra yousee, andre internetudbydere på yousee nets, som Hiper eller fullrate. Det nye anlæg vil blive installeret og vores eksisterende installationer efterset i de kommende 3-5 måneder.

 

 • Evt.

 

  • Anmodning fra fællesarbejdsdaggruppen om et beløb på 1500 kr til indkøb af forplejning og evt. leje af trailer. Anmodning er bevilget.
  • Maria vil den næste måned bestyre mailen. Vi besvarer samtlige mail hurtigst muligt.
  • Anmodning fra teknikgruppen om indkøb af printerpatroner og papir på ca. 300kr. Anmodning er bevilget.
  • Bestyrelsens telefon er åben dagligt mellem 10-12 og kan kontaktes på 71992377. Der vil også kunne lægges en besked som der vil blive modtaget af os på når man ringer uden for åbningstiden af telefontiden.
  • Bestyrelsen har modtaget mail fra beboer vedrørende opbevaring af diverse på trappeopgange – bestyrelsen opfordrer alle beboere til at fjerne genstande fra trapper, da det er en brandvej. Der må ifølge lejekontrakten ikke opbevares private genstande på trappeopgangen og på altanen foran hoveddøren, da det er en brandvej.
  • Invitation til Halloweenfest udsendes.
  • Henfald af affald (træpaller, jord, grus, havemøbler osv.) på den tomme grund ud mod Rovsingsgade, vil af Domea blive anmeldt til politiet. Da det ellers vil være den kommende byggesag der vil komme til at betale for at få grunden ryddet.