Havekatalog – Bøgehække

Hvordan lykkes bøgehækken bedst?

En bøgehæk er noget af det bedste, der fås indenfor forskellige muligheder, når vi taler om klippet hæk. Om foråret er de lysegrønne blade i udspring med til at varsle begyndelsen af sommeren. Den holder på de smukke gyldentbronze farvede blade om vinteren og den bliver flottere og stærkere for hvert år, der går. Bøgen trives på al slags jord, er nøjsom, får en tæt vækst, tåler en del vind når den først er etableret og endda salt sprøjt åles.

Der er mange historier og fejlopfattelser om hvordan den skal behandles og til tider også eksempler på hvordan forkert behandling kan bevirke at projektet ikke lykkes ordentligt.

Bøgen er ikke særlig god til at tåle træk og derfor kan den være lidt vanskelig at få i gang, specielt tæt ved nybyggede hushjørner, hvor vinden har frit spil, til tider med over dobbelt hastighed. Bøgeplanter til hæk skal have grene tæt ved jorden for at blive tæt forneden. Det er vigtigt at kontrollere ved modtagelsen, for det er nemmest at reklamere før planterne graves ned.

Når nogle enkle regler tages i betragtning vil bøgehækken også lykkes.

Plantetidspunkt: Efter 10. november og før 30. april. Planternes rødder tåler ikke udtørring, så det er vigtigt ikke at lade planterne ligge på jorden under plantningen. Bøgen tåler ikke for meget vand i de første år. Ligesom mange andre planter har bøgen også brug for luft i jorden, så det er vigtigt at jorden inden plantning er grubet og løs, ligesom jorden omkring de nyplantede planter ikke må gøres hård ved trampning omkring den nye plante.

Det er efterhånden blevet en regel i visse planteskolers iver efter at sælge noget, at der leveres bøgeplanter fra 1. oktober, hvor det er normalt at plante stedsegrønne planter, – og disse bøgeplanter vil oftest dø i løbet af de næste 2 år – og det er spild af kræfter og penge at plante bøg, der ikke er ordentligt afhærdede – de tåler ikke flytningen før processen med at få næringsstofferne trukket ud af blade og grene og ned i rødderne – og et gammelt gartnerråd går ud på at “man ikke tager bøg op før 10.11.”

Mycorrhiza er en svamp, som lever på planternes rødder og som man mener har betydning for planternes trives, herunder næringsstofoptagelse. Planterne har nærmest ingen dele af svampen med fra planteskolen, så vi er nødt til selv at sørge for at den tilføres, for at sikre en god vækst de første år, indtil planterne selv leverer nedfaldne blade, der bliver liggende under de nederste grene. Du går ud i en bøgeskov – (husk at få lov til at hente, hvis det er en privat ejendom) og find et spor eller nogle lavninger i bunden, hvor blade fra de tidligere år hober sig op og ser halvformuldede ud. De vil indeholde svampen og det er specielt tydeligt, hvis der endda er rodtrevler blandt bladene.

En affaldssækfuld er rigeligt til 100 meter hæk – og en fin fremgangsmåde er at drysse dem på jorden hvor planterne graves ned – så vil nok 80–90% af dem følge med rødderne ned i jorden og vi er godt i gang.

Plantningen kan godt forberedes ved at grave mellem et helt eller halvt spadestik i jorden og på den måde lave en lille rende. Når planterne skal i jorden er det nemmest at være en til at grave og en til at sætte planterne i jorden – og samtidig have et målebånd til at få planterne til at stå nøjagtig med 25 cm afstand – en snor i længderetningen til at styre at rækken bliver lige. Snoren må gerne stå med spadens bredde fra planterne – så er den ikke i vejen for plantningen.

Normalt er det ikke nødvendigt at gøde de første mange år – og gøres det, er det vigtigt ikke at bruge gødning med særlig stort kvælstofindhold. Kompost er rigtig godt og ren kali kan også være udmærket. Det er vigtigt at holde græs og ukrudt nede indtil hækken selv kan skygge det væk og lad endelig være med at vande indtil bøgeplanterne er sprunget helt ud – d.v.s. aldrig før 1. maj. De fleste bøg slås ihjel med vand og planterne kan ikke bruge vand før de er i god vækst – og i øvrigt er der normalt vand nok i jorden så de kan springe ud.

Vanding i de første år kan være nødvendigt i meget tørre perioder i vækstsæsonen – d.v.s. fra midt i maj til sidst i juni.

Hvornår og hvordan klippes hækkes?

Ingen hække skal klippes i toppen, før de når den ønskede højde. Det med tætheden kan kun lykkes, hvis man klipper alle hækplanterne helt ned (2–5 cm over jorden), og det får man vel næppe nogen til at gøre?
Man bruger i stedet to metoder: enten at kombinere en klipning kort før Skt. Hans med en klipning i august eller også en enkelt klipning i juli.
Det er altid klogt at fjerne alle syge og døde grene på buske og træer. Dette gælder også for hækplanter. Skær, så alt det døde bliver fjernet, og vælg at skære lige over en sidegren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.