Mødereferat Renholdelsesgruppen d. 12.11.13

Referat 12.11.13 – 19.00-21.15

 

Tilstedeværende:

Josefine – værtinde (79), Søren D. (73), Steen (69), Jakob (3, tv),  Louise (11, tv), Morten (147), Helena – referent (19, tv).

 

status på to do’s fra sidst?

 • Retningslinjedokument –
  • gennemgang af dokumenter ift retningslinjer – Josefine har løbende under mødet opdateret sit dokument, som snarest vil være at finde på vores hjemmeside. Derudover er der tilføjet pointer og billeder fra Steen og Sørens observationsrunde.
 • Fejeerklæring –
  • Søren D har præsenteret den for Domea, vi genoptager punktet på næste møde.
 • Haveaffald –
  • der står to containere i rennovationsområdet. Disse bliver tømt, når Søren D kontakter kommunen.
 • Snerydning –
  • der skal tre personer til snedrydning – en til fejemaskinen og to til glatførebekæmpelse (grus), vi foreslår at der er to personer som stand-by i tilfæde af sygdom. Areal for snedrydningen kan ses i vedhæftet dokument, for yderligere orientering læs dokument for retningslinjer (omdeles i postkasser torsdag 21/11).
 • Snerydningsplan –
  • der er to alternativer fra denne gruppe. Enten udarbejder gruppen en plan, hvor vi fordeler hustandene ud på uger, så ALLE er inkluderet i en snerydningsvagtplan (udarbejdes af Helena). Det andet alternativ er, at 20 frivilligt melder sig inden onsdag 20/11 til en snerydningsgruppe – tilmeldingen skal ske til Helena (hpalexandrowitsch@gmail.com).
 • Planløsning for renholdelse af fællesarealerne.
  • Fællesarealer samt stierne mellem blokkene, skal rengøres hver 14. dag, medlemmer i ren-gruppen vil sørge for at tage initiativ til dette, og vi forventer naturligvis at øvrige beboere stiler op også.
  • Morten har sørget for, at der bliver ryddet/fejet langs fortovene langs gavlene.
  • Jakob og Steen sørger for der bliver ryddet/fejet langs stierne og ved postkasserne.
  • Josefine har lavet plan for hvem, der har ansvar for rydning/fejning ved fællesarealerne (se vedhæftet).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.