Referat bestyrelsesmøde 05.12.17

Bestyrelsesmøde 05.12.17 klokken 18.30-21.00


Tilstede: Marie-Sophie, Michael og Helena

Afbud: Jelena, Khaled, Maria og Mustapha

 1. 18.00-18.30: mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsen, – Skur Ansvarlige Morten foreslår indkøb diverse materialer som han har modtaget et godt tilbud på. For 2000 kroner er vi blevet tilbudt at købe følgende værktøjer/materialer: donkraft, to rundsave, kap geringssav, arbejdslampe, tagboks, bajonetsav, borsliber, to bukke, overfræser. Forslaget er godkendt. Disse værktøjer kan udlånes til alle beboere, man skal blot sende Morten en mail (mortenvincent@hotmail.com).
 2. Valg af referent – Helena
 3. Valg af ordstyrer – Michael
 4. Siden sidst
  1. Status på fejemaskine – Khaled – Manual og originale kvitteringer er på vej til køber som betaler og afhentes maskinen hurtigst muligt.
  2. Status fra Teknikgruppen – Michael – Teknikgruppen består af fire beboere pt. som samarbejder med LLO og Domea. Der bliver i den kommende tid udført stikprøver på boliger. Herefter vil teknikgruppen i samarbejde med LLO, Bestyrelsen og Domea udarbejde og udsende spørgeskema, for at tjekke for diverse fejl som ligger op af de ni punkter fra afdelingsmødet og senere vil den officielle fejl og mangelliste udsendes til alle beboere. Der kommer løbende mere info fra teknikgruppen i starten af januar/februar. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til teknik@emblasgade.com
  3. Status fra Krimi-gruppen – Mustapha, Maria og Michael – Der afventes tilbagemelding til mødet og en fastsættelse af dato for møde.
  4. Status på indkøb af redskaber til skuret fra tidligere? Michael – Redskaberne er i nu i skuret, og tilgængeligt for alle beboere. Man kan kontakte Morten for instruktion eller andre spørgsmål om dem.
  5. Status på den nye trailer – hvordan fungerer udlån? Michael – Vi har nu fået en trailer, som alle beboere er velkomne til at låne for 50 kr. Pengene går til vedligeholdelse af traileren. Du skal kontakte Morten 24 timer før den skal bruges på mortenvincent@hotmail.com, hvis du vil låne den.
  6. Ny indflytter i 115.1.tv – Maria og Michael – De nye beboere er netop flyttet ind, og Maria og Michael besøger dem snarest.
  7. Status på afmelding af Firmafon – Michael – Abonnementet er opsagt. Og vi har indkøbt et taletidskort nummeret er 60 90 60 44. Vi forventer at skulle bruge nummeret til håndværkere og 5-års eftersynet, herudover vil den også være åben til opkald man, ons og torsdag fra 10-12 hvis man vil i telefonisk kontakt med bestyrelsen.
  8. Status på Hjertestarter – Michael – Vi har fået tilbudt en hjertestarter med varmeskab fra Trygfonden, da Michaels ansøgning er godkendt. Vi skal selv betale for udgifterne til opsætning. Den tilhører Trygfonden i tre år, herefter overgår den til vores forening, hermed også vedligeholdelse udgiften. Der skal uddannes en brugergruppe på seks personer, som skal gennemgå et fire-timers hjerte- og lunge kursus. Michael og Marie-Sophie fra bestyrelsen deltager i brugergruppen. Der skal derfor findes fire beboere, som har lyst til at være en del af brugergruppen – kontakt bestyrelsen@emblasgade.com hvis du har interesse i at være med i brugergruppen. Der går 3-5 måneder, før vi får opsat hjertestarteren. Til dem som allerede har taget et kursus, opfordrer vi til at blive en del af “trygfondens hjerteløber”, hvor man vil få info når en i nærheden er i nød og man kan træde til for at hjælpe. Man kan hente appen til android og iphone, den hedder trygfonden hjerteløber.
 5. Behandling af træfacader – Helena – Bestyrelsen gør alle beboere opmærksom på, at det er beboerens eget ansvar at vedligeholde træfacaderne. Der ligger en vejledning til behandling af træfacaderne med Hysan her.
 6. Forberedelse af kommende afdelingsmøde – Helena – Vi forventer at afdelingsmødet 2018 afholdes i marts/april. Bestyrelsen sender mere info, når vi nærmer os.
 7. Status på Yousee og fejl oprettelserne – Michael – Det nye anlæg bliver installeret i det nye år. Man kan få internet gennem både Hiper, Yousee m.fl. allerede nu og det er ikke et krav om at man bindes til tv pakker. Når det nye anlæg installeres, får vi muligheden for en hurtigere og mere stabil forbindelse. Fejlrettelserne er videregivet til yousee i denne måned. som er første del, herefter vil installationen af anlæg komme.
 8. Forslag om forbedringer til vores skure – Michael – Der er ansøgt om opsætning af tætningsplader og isolering. Hertil er det også ansøgt om at trække lys og EL ind i det nye skur, da det mangler. Vi skal også have efterjusteret dørene på begge skure. Dertil skal fliserne ved indgangen til det nye udvides en smule, så der ikke køres jord og andet med ind. Michael vil i samarbejde med Mathias fra servicecenteret få rettet op på de mangler.
 9. Manglende klarlæggelse over hvad der er service centers opgaver – Michael – Som en del af teknik gruppens arbejde, vil den skabe et overblik for hvilke opgaver der pålægges servicecenteret og beboeren fremadrettet, så der er styr på hvad vi selv som beboer kommer til at stå for og hvad vi kan forvente af servicecenteret..
 10. Evt.
  1. Hvis man oplever fugt og vand i skurene, skal man fortsat indberette det til servicecenteret på sc.koebenhavn@domea.dk
  2. Maria fortsætter med at bestyre mailen.
  3. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 16, januar klokken 18.00, send mail til bestyrelsens, hvis du ønsker at deltage 🙂