Mødereferat renholdelsesgruppen 20.04.17

Referat –  20. april klokken 19.30-21.00

Tilstede: Uno, Jan, Anne-Katrine og Helena (referant)

 

  1. Den nye organisering – hvilke opgaver har vi, hvornår skal de løses, hvem skal løse dem osv. Opgaver i gruppen som ikke sendes til opgavebanken.

Morten har fast opgaven at holde orden i skuret.

Jakob har fast opgaven samle flyve-affald-emblasgade, Jan har fast opgaven samle-flyve-affald-opgaven. Jakob og Jan koordinerer frekvensen og behovet for hvor ofte der skal samles.

Jeppe og Kasper har fast opgaven bestilling af affaldstømning (grønt og glas).

Løbende opgaver kan være

 

  1. Dokument til udfyldelse af opgaver til opgavebanken
  • . Lave udkast til standardformular, som renhold løbende kan udfylde, når der opstår opgaver.
  • . Lave udkast til opsætning af opgaver med fast frekvens, som sendes til opgavebankgruppen.

Uno sender udkast senest tirsdag den. 25. april til renhold.

  1. Opgaver til kommende arbejdsdag – find forslag her.

 

  1. Manglende hænder til affaldstømning?

Kasper og Jeppe dele tjansen. Vi går ud fra, det går godt.

 

  1. Næste møde

Vi mødes i 6. juni klokken 19.30, hvor vi evaluerer og gør status på den foreløbige implementering.