Mødereferat Renholdelsesgruppen d. 18.02.15

Referat 18.02.15

Tilstede: Søren, Morten, Sabir (vært), Jeppe, Malene, Bente Madsen, Anette og Helena
Referent: Helena

1. Flere hænder til affaldstømning ­ grønt affald (Steen)  Jeppe vil gerne give steen en hånd, han kontakter steen, så de sammen kan finde en bedre  løsning.

2. Glatførebekæmpelse ­ hvad og hvordan gør vi (Helena)
Gruppen har umiddelbart to forslag.
2.1 ​Udlicitering​ af snerydningsopgaven og dermed glatførebekæmpelsen fremlægges  på afdelingsmødet i næste uge.     2.2 ​Viaform​  ­ ​ koordineringsgruppen for snerydning og saltning har kigget nærmere på  alternativer til salt og priser på dette. Vi har udvalgt produktet ​Viaform ​ , som er  svanemærket. Det kommer både i en flydende og pulverform. Fra ​nordical.dk  Det kan spredes med en spredemaskine i granulatform. Prisen er ca. 14,90 kr. Kg.  Nedsat Ekskl.  moms og levering, hvor vejsalt er ca. 1 kr kg nedsat (også ekskl. moms  og fragt). Ved køb af hele paller er der mulighed for at få et godt tilbud på fragt.   Der ligger en besparing på produktet i forhold til salt, fordi det holder længere (hvis  man spreder mindre) og fordi det kan holde i længere tid end salt. Det betyder, at man  skal bedømme fra dag til dag om der er behov for at sprede (gå en runde i området).  Produktet er altså stadig noget dyrere end salt, men bedre for miljøet og nemt for os at  overføre til det udstyr vi har nu.

3. Skraldevogn (Morten)  Den indkøbte skraldevogn som står i skuret, er meget ustabil. Posen falder nemt af og stativet  falder nemt fra hinanden ­ derfor har Morten foreslået at finde et alternativ. Det alternativ som  Morten har fundet, er for dyrt. Vi fortsætter derfor med de remedier, vi har i skuret. Vi  anbefaler at bruge skraldevogn, trillebør eller container, når man har fejetjansen.  Vi holder fortsat øjne åbne for andre muligheder.

4. Containernes placering ­ opdatering (Kasper)  Kasper har et par gange ændret på placeringen af containere for at imødekomme  problematikken fra Grøn gruppe omkring forkert affaldssortering. Containerne bliver løbende  rykket rundt af rennovationsarbejdere, når de tømmes på forskellige tidspunkter. Vi vil derfor  ikke rykke yderligere på dem. Vi kan blot endnu en gang opfordre naboer til at sortere korrekt.  Hvis en container er fyldt op, så vælg en anden, eller tag sagerne med hjem, og vent på at  containeren bliver tømt. Vi oplever ofte, at der står glas på jorden foran glascontaineren ­ det  vil være rart, hvis man tager sine glas og flasker med hjem igen, fremfor at stille dem på  jorden.

5. Opdateret årshjul (Malene)
Gruppens årshjul er opdateret og godkendt ­ årshjulet skal anvendes som dagsorden for  møderne. Malene laminerer et eksempel som ophænges i skuret. Årshjulet giver et overblik  over hvilke opgaver, der er relevante for den pågældende årstid at belyse på møderne.

6. Indlæg på afdelingsmødet ­
Vi skal på afdelingsmødet fortælle om gruppens opgaver.   Formålet er at kort beskrive de mange opgaver, som ligger hos gruppen. Vi vurderer, at disse  opgaver er overkommelige for os. Vi modtager gerne ris, ros og forslag fra naboer!   Vores primære opgaver er renholdelses og glatførebekæmpelse, her har vi intern  (fællesarealer ­ den kan ses ​ her​) og ekstern (hver beboer skal feje foran egen blok én gang  årligt ­ vagtplan hænger i skralderummet og kan ses ​ her​) fejevagtplaner.  Opgaverne belyses  gennem årshjulet, og vi vil opfordre til at man husker at feje på sin årlige fejevagt ­ og man  skal huske den næste på planen om vagten.  Vi vurderer, at den eksterne fejevagtsplan faktisk fungerer. Vi mener, at området er pænt og  ryddeligt.

7. Juletræsafhentning  Hvis vi vælger næste år at få kommunen til at afhente juletræer. Skal vi forholde os til, hvem  der renholder efter afhentning.

8. Næste møde afholdes d. 8. april klokken 19.00­21.00.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.