Mødereferat grøngruppe 06.09.17

Deltagere: Trine, Louise, Bent, Eva og Kathrine
 
Dagsorden
 1. Forslag til hegn ved plejecentret.
 2. Private jordstykker mangler lugning
 3. Bedene mod Mastiff.
 4. Døde Træer på stræderne
 5. Beskæring af træer
 6. Opsamling af regnvand
 7. Skader
 8. Sneglebekæmpelse
 9. Kirsebærlaurbær
 10. Hul i hækken
 11. Planlægge og indmelde til arbejdsdag.
1)Louise præsenterede to forslag til et hegn foran plejecentret, som gruppen bakker op om. Bent skal snart til møde med organisationsbestyrelsen og vil tage forslaget med i håb om at lave et samarbejde med de runde hus. Bent præsenterer forslaget for Domea og plejecentret og ser hvad de siger til det. Den runde hus har selv i flere omgange ønsket sig noget afskærmning. Ved opbakning fra Domea og plejecenteret etableres der en arbejdsgruppe. Der er møde d. 27. september.
2)Vi opfordrer folk til at huske, at de sammen med naboen og overboen har ansvar for at luge bedene foran skurerne og på grusstykkerne på begge sider af trappen. Hvis nogen har besvær med at se forskel på ukrudt og bunddække, så spørg en fra grøn gruppe.
 3) Grøn gruppe besluttede, at vi genetablere efeu i bedene ud til Mastiff på arbejdsdagen.
 4) De døde træer skal skiftes ud. Gruppen besluttede, at vi sætter nogle andre træer end dem, der er fordi de ikke trives. Vi får en gartner ud og kigge og komme med et forslag og et tilbud. Det er en vedligeholdelsesopgave, som grøn gruppe tager sig af og laver budget til bestyrelsen på. Kathrine formidler kontakt til Ninas far gennem Henrik og Trine (som lige er flyttet).
 5) Beskæring af træer: vi skal have en gartner til at beskære de store træer en gang om året, så de ikke bliver for store. Opgaven tages med til gartnerbesøget.
 6) Opsamling af regnvand: vand er dyrt og vi har mange tage. Ved skuret kunne
man etablere noget, der kunne aftage vand fra bygningen. Ligeledes kan det ske mellem blok 7 og 8. Vi går videre med et forslag.
 7) Skader: der forskellige holdninger til skader. Nogen synes de er søde og andre synes de skal ud af træerne. Der kommer ikke færre småfugle fordi der er skader skriver dansk ornitologisk forening. Gruppen er uenige om at fjerne skadereder.
8)Sneglebekæmpelse: hvad gør vi? Kombination med sneglegift i foråret og nimatoder som sættes ud i løbet af foråret og sommeren. Man kan lave sneglefælder med agurkeskiver. Det går ikke at sætte det på opgavelisten. Grønne gruppes medlemmer må selv gøre det.
9) En af kirsebærlaurbærene er døde, men gruppen vurderer, at der ikke er behov for at plante en ny.
10) Hul i hækken til den flade skrænt: vi lader det blive som det er. Børnene skal ha lov at lege derinde. Vi sætter ikke låge i i denne omgang…
11) Arbejdsdagen er d. 29/10 – Vi har følgende opgaver til dagen – opgaver sendes til angia84@hotmail.com
 •  fjernelse af rodskud fra hjortetak, brændenælder mv. (8 pers). Louise er tovholder. Budget: 0 kr.
 • Rydning af bed ved Mastiff og supplering af eksisterende efeu. Kompostbeholderne skal blive stående eller flyttes inderst i bedet. (20 pers.),Bent er tovholder.  Budget: 500 kr
 • Beskæring af buske på skråningerne. (4 pers.)  budget: beskæresakse/grensakse: 4 stk. 600 kr tovholder: Kathrine