Dagsorden bestyrelsesmøde 18.12.18

Dagsorden bestyrelsesmøde 18. december 2018 – klokken 18.00-21.00 i nummer 71

 

 1. Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsesmødet mellem 18.00 og 18.30 – send gerne en mail til bestyrelsen senest tre dage før, hvis du ønsker at komme forbi bestyrelsen@emblasgade.com.
 2. Ordstyrer
 3. Referent
 4. Konstituering af midlertidigt bestyrelsesmedlem samt konstituering af midlertidig næstformand
 5. Evaluering af budgetmøde med Domea
  • 5.a Orientering om budget 19/20
  • 5.b Evaluering af samarbejdet med Domea
  • 5.c Prioritering af fremtidige vedligeholdelsesopgaver
 6. Planlægning af kommende afdelingsmøde (Helena) – status på de uddelegerede opgaver 
 7. Status på orienteringen fra teknik gruppens statusmøde. Omkring status for 5 års eftersynet af Domea og efterforløb (Michael)  
 8. Forretningsorden præsenteres (Magnus)
 9. Gennemgang af forslag om opdatering af Husordenen
 10. Økonomi – Udlæg og bevillinger
 11. Kort orientering om sager under behandling
  • 11.a Færdiggørelse af skure (Magnus)
  • 11.b Udskiftning af pærer på udendørsbelysning, lygtepæl der er påkørt (Michael)
 12.  Mails fra beboere og grupper (Marie-Sophie)
 13. Dækning af perioden indtil næste møde i januar
 14. Evt.