Mødereferat renholdelsesgruppen d. 08.04.15

Referat af møde i renholdelsesgruppen, Emblasgade 08-04-2015

Dagsorden:

Renholdelsesmøde 8.april klokken 19.00-21.00

 1. status på affaldstømning (Jeppe, Steen)
 2. status på glatførebekæmpelse/snerydning – afdelingsmødet
 3. arbejdsdag 26.april – forslag til opgaver tilføjes her
 4. grønt containere – forespørgsel fra Grøn gruppe
 5. lugtgener – forespørgsel fra Grøn gruppe
 6. kompostering – forespørgsel fra Grøn gruppe
 7. flyvende affald – forespørgsel fra Grøn gruppe
 8. Grusstykkerne ved trapperne til 1. sal. Er de fællesareal og i fald hører det til vores gruppe eller grøn gruppes opgaver – forespørgelse fra Trine Grøn Gruppe.
 9. Ragnhildgade – ideer til løsning af tilbagevendende problem med affald der flyver ind i de første lejligheder både øverste og nederste stræde.
 10. Nøgle til papcontainerne, hvor forsvinder de hen??

 

Referat

Referent: Malene

 

ad 1) Status på affaldstømning

Steen og Jeppe er ikke til stede, så status på tømning kendes ikke. Gruppen regner med at høre tilbagemelding, hvis der er brug for yderligere ressourcer til bestilling af tømninger af glascontainer.

ad 4) Vedr. containere til haveaffald i skraldeskure: De bliver hurtigt overfyldte i sommerhalvåret.

De tilstedeværende ved ikke, om containerne tømmes i et fast interval eller om tømning skal bestilles.  Hvis vi ikke kan bestille tømning oftere, så skal beboerne bare smide det grønne affald i almindelige containere til dagrenovation.

Opgave: Steen eller Jeppe melder tilbage på mailen hvordan det foregår.

 

ad 10) Nøgle til papcontainere.

Nøglerne forsvinder nok, fordi de kan bruges til at åbne andre containere, hvis man skralder. Vi vil gerne have en ekstra nøgle hængende i skuret, som man kan bruge til at åbne smækkede containere uden nøgle.

Opgave: Steen eller Jeppe, vil I prøve at bestille en ekstra nøgle til os?

 

Ad 2) Status på glatførebekæmpelse

Afdelingsmødet godkendte udlicitering af glatførebekæmpelse.

Snerydningsgruppen går videre med at indhente tilbud allerede inden sommerferien. Før man går videre til egentlig kontrahering skal bestyrelsen inddrages.

 

Ad 3) Arbejdsdag

I skemaet for opgaver på arbejdsdag er følgende personer tilføjet som ansvarlige:

 • Til den første opgave, skiltning, vurderer vi ikke at der skal flere på -> Ninnette og Andreas
 • Riste: Bente og Uno. Estimat sættes op til hele dagen 5 personer
 • Genbrugsstation med sten fra riste (og alt muligt andet): Trailerhold -> Malene forsøger at booke trailer
 • Ukrudt mellem fliser på Ragnhildgade: Anne Kathrine
 • Nyt hold: Samle skrald på Emblasgade (parkeringsplads) og Raghildgade. Ellers kan det måske være de samme som står for lugning i de respektive områder?!

 

ad 5) 6) 7) Spørgsmål i mail fra Grøn gruppe

Lugtgener: Har vi ikke nogen holdning til, lader ikke til at være et problem

Kompostering: Forslaget blev vedtaget på beboermøde og der lader sig at være folk, som vil stå for det. Renholdelsesgruppen synes ikke at have nogle opgaver i den sammenhæng.

7) + 9) Flyvende affald: Vi betragter det også som et stort problem at der er meget henkastet skrald i området.

 • Det er kommunens ansvar og ikke en opgave vi kan løse fuldt og helt som privatpersoner/beboere.
 • Det lyder spændende, hvis Grøn gruppe har taget initiativ til at kontakte omkringliggende naboer. Et sådant initiativ vil vi gerne høre mere om, hvis I går videre med det.
 • Naturfredningsforeningens samle-skrald-dag er blevet nævnt på facebookgruppen. Vi bakker selvfølgelig op og Anne Katrine tjekker op på, om nogen går videre med det og sørger for, at det bliver reklameret på facebookgruppen, hvis det er tilfældet.
 • Renholdelsesgruppen vil gerne gøre en ekstra indsats på Ragnhildgade henover sommeren (ekstra samle-skrald-vagter) da meget af de generende “flyve-skrald” synes at kommer derfra.
 • Samtidigt opfordrer vi alle beboere på facebook til at bruge kommunens app “Giv et prej” så vi forhåbentligt kan få presset kommunen til mere skralde-indsamling i området. Malene skriver opslag
 • Vi evaluerer den ekstra fejeindsats og (forhåbentligt) flere henvendelser på “giv et praj” efter sommeren.
 • Der skal desuden sendes en reminder ud internt i gruppen intern fejeplan.

 

ad 8) Grusstykkerne ved trapperne til 1.sal.

En beboer har forespurgt om grusstykkerne ved trapperne er fællesareal. Ved sidste års arbejdsdag blev der revet på disse områder, hvilket har skabt problemer med meget løst grus. Der har været skrivelser med bestyrelsen om disse områder og udganspunktet er, at de ikke hører med til fællesareal, og at det er 1. sals lejlighederne, som er ansvarlige for renholdelse og vedligeholdelse af disse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.