Renholdelsesmødereferat 15.01.18

Referat renholdelsesmøde – 15. januar 2018 klokken 19.30-20.30

Fremmødte: Anne-Katrine (vært), Morten, Uno og Helena (referent)

 1. Evaluering af bioaffalds-ordningen og opsummering på gruppens indsats (AK)
  1. Hvilke problematikker har der været og hvordan kommer vi videre herfra?
  2. Affaldskonsulent til Emblasgade?

Vi oplever, at ordningen fungerer. Vi vurderer ikke, at der er behov for at få en affaldskonsulent på besøg da bioaffald bliver tømt ugentligt. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig til renholdelsesgruppen (hpalexandrowitsch@gmail.com).

 2. Renhold af affaldsrum (AK) – Evaluering af indsatsen

 1. Vores opgaver ifbm. de to affaldsrum
 2. Evt. nye tiltag: En gruppe til at tage sig af ‘nødsituationer’ (flasker, ‘farligt affald’, storskrald osv.) vs. slå det op på FB som enkeltopgaver/ opgavebanken?

Renholdelsesgruppen består af otte medlemmer, hvoraf fem har faste opgaver (samle flyveaffald på p-pladsen og Ragnhildgade, og bestille affaldstømning hos kommunen), de fire resterende medlemmer mødes løbende og koordinerer de opgaver og udfordringer, som tilhører gruppen. Vi kan til tider opleve at stå alene med alt for store opgaver, fx ift. haveaffaldscontainerne som ofte bliver fyldte og for tunge til at blive tømt. Vi vil fremover benytte os af opgavebanken, når der opstår akutte opgaver.

 3. Forslag til kommende afdelingsmøde – præsentation af gruppens arbejde, hvad skal med? vigtige pointer?

   1. gruppens struktur (otte medlemmer, faste opgaver, oplysning om struktur og koordinering)
   2. Emblas.dk præsenteres
   3. Skurets redskaber præsenteres – her findes blandt andet donkraft, to rundsave, kap geringssav, arbejdslampe, tagboks, bajonetsav, borsliber, to bukke, overfræser
   4. Vi vil oplyse om affaldssortering
   5. Storskrald skal man aflevere på nærmeste genbrugsstation
   6. Morten og Anne-Katrine vil stå for præsentationen på mødet

Andet

 • glatførebekæmpelsen foregår på et uhensigtsmæssigt tidspunktet, vi hører den mellem 1 og 3 tiden om natten. Helena kontakter Egedal, for at høre om man kan salte senere – gerne efter klokken 5. Derudover vil vi høre, om der er udfordringer med at feje ved Ragnhildgade, når der parkeres ind over kanstenen.