Mødereferat grøngruppe 15.03.18

Referat grøn gruppe 15. Marts

Tilstede: Eva, Ibro, Kathrine
1) Besigtigelse af gartner vedr. Beskæring af store træer på skrænten (akacietræer) samt udskiftning 3 stk døde træer.

Vi har haft en gartner ude for at vurdere hvad og hvordan træerne på skrænten og I bedet på fælles arealet skal beskæres samt hvilke træer der er døde og skal udskiftes.
1) Skyrækkertræerne skal ikke beskæres (I bedene på skrænten og på p-pladsen)
2) De store træer på skrænten kan beskæres (selvom han mente at de ville komme til at se “klippede” ud) Han mente vi burde henvende os til Domea for at spørge om det var I orden, at vi beskar dem. De kan godt beskæres. De vokser ud igen. Men pga Arbejdstilsynet skal det gøres med lift. De mindre kunne klippes med 6 meter lang teleskopsaks – elektrisk.
3) Der tre træer, der er døde skal udskiftes men ikke med andre typer, da de bliver for store. De eksisterende træer skulle kunne trives fint på det område.
Gruppens beslutning I forhold til gartnerens besigtigelse: Gartneren har efter flere rykkere ikke vendt tilbage med et tilbud på opgaven. Grøn gruppe vurderer, at han ikke er interesseret I at løse den og vil indhente et nyt tilbud på at udskifte de døde træer. De træer der skal beskæres vurderer gruppen, at vi I Emblasgade selv kan beskære hvis vi indkøber en elektrisk teleskop grensav, men det kan ikke ske på forårsarbejdsdagen, da træerne da er begyndt at sende saft op I grenene I forbindelse med at løvsætning. Da vi ikke kan nå det her I vinter, må det blive på efterårets arbejdsdag.

Opgaver:
1) indhente tilbud fra ny gartner på udskiftning af de tre træer i grusstykket. Eva
2) Sende efterspørgsel til bestyrelsen på budget på teleskopsav: Kathrine

2) Arbejdsdag
– Gødning og evt. Lugning af roser: Herdis
– Opsætning af metalsnore på ydersiden af den sorte mur ud til Ragnhildsgade, så planterne fra: Ibro indersiden kan vokse ud og dække væggen som grafittibeskyttelse.
– Sætning ad forårsløg på bedene på skrænten: Kathrine
– Sneglebekæmpelse: Louise

Opgave:
Budget til bestyrelsen på: Kathrine
1) Metalsnore og kroge
2) Rosengødning
3) Indkøb af forårsløg

Indkøb: snore og kroge, rosengødning og forårsløg: Ibro