Mødereferat i Grøn Gruppe 19.11.2015

Tilstede: Paulina, Louise, Dorte, Michella, Stine, Kathrine og Herdis
Afbud : Marianne, Bent og Trine.

1. Ordstyrer: nogle af os .-)

2. Valg af referent: Herdis.

3. Godkendelse af sidste referat: godkendt.

4. Evaluering af arbejdsdagen: Rigtig godt fremmøde, og Grøn Gruppe var også
tilfreds med indsatsen.

5. Forårsprojekter: Foreløbige projekter – rosenbedene klippes og der skal fjernes
efeu, da det har udtjent sig som bunddække, og desuden kvæler det roserne. Vi
planter Storkenæb og lavendel som fyld i stedet. Noget af dette arbejde skal
udføres på arbejdsdagen til foråret. Herdis påtager sig at gøde rosenbedene hen
over sommeren. Stine sår markblomster i bedene mod Mastiff. Måske skal der
møbleres lidt rundt på enkelte træer på skråningerne; det kigges der nærmere på
ved en runde. Vi drøftede også, at gruppen ser det som det vigtigste at passe
allerede tilplantede områder. Grønne gavle fik vi ikke talt om denne gang.
6. Ansøgning til fonde: ingen havde forslag.

7. Andet: Evaluering af kompostering:
Kompostordningen, har generet en håndfuld beboere pga. bananfluer.
Humusbeholderne blev specifikt indkøbt fordi de ifølge salgsmaterialet var både
rotte- og fluesikrede.
Det har beklageligvis vist sig ikke at holde stik, hvad angår fluer.
Vi besluttede at vente til næste år med at afgøre, om vi skal skaffe os af med
beholderne eller flytte dem længere væk fra boligerne.
Grøn gruppe har god brug for komposten til fællesbedene, men ønsker selvsagt I
ikke at forsøget skal forårsage flueplage.
De beboere, der deltager i forsøget, ønsker ikke at skulle gå for langt med deres
affald.
Det har været foreslået at flytte beholderne ud langs Mastiff-muren.
Flere frygter, at billisterne i så fald vil bruge dem til skrald generelt, ligesom området
er solbeskinnet og derfor ikke er optimalt for komposteringen.
Der findes derfor pt. ingen oplagt løsning.

På mødet snakkede vi også om yderligere begrønning på skråningerne, der hvor
træer og buske er gået ud.
Ninas far har givet nogle anbefalinger, der indbefatter kirsebær og æbletræer.
Da løsningen koster penge, vil Grøn gruppe stille forslaget på afdelingsmødet til
foråret.

Grøn gruppes medlemsliste på emblas.dk, blev gennemgået, og vi konstaterede at
En del beboere står noteret, men ikke er aktive i gruppen. Herdis sender mails rundt
til dem, for at få en tilbagemelding, om de vil fortsætte som aktive medlemmer eller
ej. Vi ønsker, at listen med medlemmer i gruppen på hjemmesiden emblas.dk, kun
afspejler hvem der er aktive.

Næste møde: 25.1.2016 kl. 19.30
Sted: endnu ukendt!

Herdis