Dagsorden bestyrelsesmøde 27.11.18

 1. Markvandring klokken 17.30-18.00
 2. Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsesmødet mellem 18.00 og 18.30 – send gerne en mail til bestyrelsen senest tre dage før, hvis du ønsker at komme forbi bestyrelsen@emblasgade.com.
 3. Ordstyrer –
 4. Referent
 5. Ændringer til dagsorden (alle) –
 6. Evaluering på teknik Gruppens møde med Bestyrelsen og Emblasgades repræsentanter fra Domea København. Omkring status for 5 års eftersynet af Domea og efterforløb (Michael)
 7. Planlægning af kommende afdelingsmøde (Helena)
 8. Helenas fravær – opgavefordeling (Helena)
 9. Siden sidst – 
  • 9.a Endelig forretningsorden præsenteres (Magnus) 
  • 9.b Budgetmøde og markvandring (Helena) – kommentarer fra markvandringen samt inputs til kommende budgetmøde (3/12 klokken 16).
 10. Mails fra beboere og grupper (Helena) – 
  • 10.a Orientering fra grøngruppe: nye træer på Emblasgade er etableret.
  • 10.b Ny traileransvarlig: Nicolai (63. th) – find info om booking på emblas.dk.
  • 10.c Tovholder + nyt medlem i fællesarbejdsdaggruppen: henholdsvis Caroline (87 th – caobao@gmail.com ) og Marie-Louise (63 th).
  • 10.d Ansøgning fra renhold – der ansøges om indkøb af 7 brøndposer til opsamling og skidt og møg i kloakkerne – ca. 550 kr/pose.
  • 10.e Ansøgning fra renhold – der ansøges om indkøb af ½ kubikmeter grus til stabilisering af sten og fliser – op til 700kr.
  • 10.f Ansøgning fra renhold – der ansøges om indkøb af stort parti (ca. 700) affaldssække til affaldspandene på vores fællesarealer – op til 700kr.
  • 10.g Midlertidig tovholder i renhold – Uno vil være tovholder under Helenas fravær.
 11. Kort orientering om sager under behandling
  • 11.a Færdiggørelse af skure (Magnus)
  • 11.b Bekymringer fra beboer vedrørende renovering af husstand (Helena) –
 12. Evt.