Referat grøngruppemøde 11.10.18

Referat grøn gruppe 11. Oktober

Tilstede: Kathrine, Ibro og Louise

 1. Rekruttering af medlemmer til grøn gruppe
  Gruppen er for lille og søger et medlem eller to med grønne fingre og interesser. Hvis det har interesse kontakt da kathrine@fjendbo.dk
 2. Status på træbeskæring og -udskiftning
  Grøn gruppe har haft besøg af Ulrik, som er Domeas “grønne formand”   Han skulle vurdere fagligt om det er i orden, det vi ønsker gjort, og om de to tilbud er rimelige prismæssigt. Hans konklusion var:

  Beskæring af træer:
  Han ville foreslå at vente 3-5 år med beskæring af de 4 akacieer, da de ikke er færdigudviklede og derfor ikke vil udvikle sig harmonisk, hvis vi gør det nu. Hvis de først er blevet beskåret, vil det være en tilbagevendende udgift for os hvert eller hvert andet år. Så han vil egentlig ikke anbefale at vi beskære træerne overhovedet.

  Udskiftning af træer:
  Udskiftning af de 3 udgåede træer er ok
  Ang det døde skyrækkertræ på P pladsen mente han , at det var ok at fælde det og lade  2 rodskud vokse et års tid og så vælge det kraftigste. Det gør vi på arbejdsdagen.

  Konklusion fra grøn gruppe:
  -træer udskiftes slut okt eller start nov
  -udgået skyrækkertræ fældes på arbejdsdag og 2 rodskud får lov at vokse videre
  -4 akacietræer får lov til at udvikle sig færdige, før de beskæres

  Ulrik har bekræftet, at arbejdet med udskiftning af træer bliver udført i uge 45-46

 3. Arbejdsdag
  Reparation af wiren ved affaldsområdet på Ragnhildgade. Mangler en samling. Ibro (0 pers)
  Lugning på skrænter
  Lugning på stykket ud mod Mastiff langs med muren
  Lugning I bed ud mod Mastiff
  Luge rosenbed:  Louise på alle lugeopgaver (20 Pers.)

  Plante forårsløg foran skurene og I bedene ud mod muren på Emblasgade: Kathrine (12 Pers)
  Plante efeu i bed ud mod Mastiff: Eva (4 Pers)
  Opgravning af rodskud og rensning omkring træer og buske  Ibro (6 Pers)
  Fældning af dødt træ på emblasgade p-pladsen.Ibro
  Beskæring af træ, der hænger ud over Ragnhildgade: Ibro

  Forpligtelser I forhold til egne græsområder og hække
  Grøn gruppe vil gerne gøre opmærksom på, at det er påkrævet for at bo I Emblasgade, at man klipper sin hæk efter reglerne for hæk og hegn og holder sin græsplæne klippet og luget for ukrudt som fx mælkebøtter samt luger stykket foran skurene. Hvis man ikke har en plæneklipper kan man spørge naboen om man må låne eller måske bruge buskryderen fra skuret. Hvis man af andre årsager ikke kan holde sin plæne eller hæk, kan man kontakte grøn gruppe som vil prøve at finde ressourcer til at hjælpe. Send en mail til Kathrine på kathrine@fjendbo.dk.

  Indkøb:
  Samling til wire: 100 kr
  Forårsløg: 1000 kr