Dagsorden bestyrelsesmøde 28.08.18

Dagsorden bestyrelsesmøde 28. august 2018 – klokken 18.00-21.00

 

 1. Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsesmødet mellem 18.00 og 18.30 – send gerne en mail til bestyrelsen senest tre dage før, hvis du ønsker at komme forbi bestyrelsen@emblasgade.com.
 2. Ordstyrer
 3. Referent
 4. Siden sidst
  • Opfølgning på forslaget om terrasse udvidelse (Michael)
  • Grøn gruppes ansøgning om gartner
  • Hjertestarter (Michael)
  • El-ladcyklen (Helena) – Til oplysning: driftskoordinator Mathias har oplyst, at der er tegnet forsikring for cyklen. Info om cykel og udlån findes her.
 5. Mails fra beboere og grupper (Magnus)
  • Til- og fraflytninger
  • Udlæg
  • Henvendelse fra beboer vedr. børn, der opholder sig på “de grønne bælter” (1 bilag på bestyrelsesmailen)
 6. Revideret forretningsorden præsenteres (Magnus) (Bilag udsendes til bestyrelsen inden møde)
 7. Procedure for håndtering af akutsager præsenteres (Michael)
 8. Indkøb til skuret (Magnus) – Der stilles forslag om indkøb/reparation af følgende: slangevogn, trillebør til max kr. 2.000,-
 9. Det runde hus (Helena + Michael) – Revideret forslag fra Det runde hus. Diskussion af hvordan afdelingen skal tage stilling til forslaget. (2 bilag på bestyrelsesmailen)
 10. Forslag om færdiggørelse af nyt og gammelt skur (Magnus) – Der stilles forslag om, at foreningen pålægger Domea at indhent tilbud på færdiggørelse af de 2 skure, dvs. indvendig beklædning og el-arbejde, således at bestyrelsen kan tage stilling til tilbuddene på bestyrelsesmødet i september.   
 11. Status på vandpost (Helena) – forslag om at afdelingsmødet beslutter, om vi skal have endnu en vandpost fx på torvet/ved skuret. Da det ikke er muligt at anvende Det Runde Hus’ vandpost. Hvis forslaget forhåndsgodkendes i bestyrelsen, vil vi bede servicecenteret om at have det med i budgettet, i tilfælde af at der bliver stemt “ja” ved afdelingsmødet, kan vandposten blive monteret til næste vandingssæson.
 12. Evt.