Dagsorden bestyrelsemøde 30.10.18

Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. oktober 2018 – klokken 18.00-21.00

 1. Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsesmødet mellem 18.00 og 18.30 – send gerne en mail til bestyrelsen senest tre dage før, hvis du ønsker at komme forbi bestyrelsen@emblasgade.com.
 2. Ordstyrer

 3. Referent
 4. Ændringer til dagsorden
 5. Konstituering af suppleant som midlertidig bestyrelsesmedlem frem til næstkommende afdelingsmøde (Helena)
 6. Orientering om nøgler og hængelåse til pullerter (Helena)
 7. Bekymringer fra beboer vedrørende renovering af husstand (Helena) – orientering om problemstilling og debat om hvordan vi kan hjælpe 
 8. Orientering om anbefaling til vedligeholdelse af træ på terrasse og facader (Helena) – reminder herom til udsendelse til alle 
 9. Færdiggørelse af skure (Magnus) – Fremlæggelse og evt. godkendelse af tilbud fra Domea for færdiggørelse af skurene (isolering, el og fliser). 
 10. Nilangruppen (Michael)
 11. Kort orientering om sager under behandling (Michael)
 12. Arbejdsprocedure (Michael)
 13. Økonomi – gennemgang af (akut)bevillinger for oktober
  • Ansøgning fra arrangører af Halloween på 300 kr til pynt.
  • Ansøgning fra Grøn gruppe på 1100 kr til indkøb (af wire og forårsløg) til arb.dagen
  • Ansøgning fra Renholdelsesgruppen på op til 1200 kr til indkøb af 1m3 grus til brug på fællesarealerne.
 14. Siden sidst
  • Ind- og udflytninger (Helena) – orientering herom.
  • Endelig forretningsorden præsenteres (Magnus) 
  • Budgetmøde og markvandring (Helena) – inputs til markvandringens fokus samt forslag til kommende budget.
  • Orientering om hjertestarter (Michael)
  • Status fra 5 årsgennemgangen fra teknikgruppen (Michael)  
  • Orientering om forslag fra Det Runde Hus (Helena)
 15. Mails fra beboere og grupper (Helena) – (bilag på mail)
  • Retningslinjer for udlån af trailer
  • Udsendelse af referater
  • Anbefalinger til håndtering af fugt i dobbeltskure
  • Henvendelse fra bestyrelsesformand i AAB Ragnhildgade vedrørende hundeluftning på deres arealer.
  • Orientering om klage til Domea fra beboer over byggeri på den tomme grund ud mod Rovsingsgade
 16. Orientering om samarbejde vedrørende tryghed i nærområdet (Bente)
 17. Evt