Mødereferat renholdelsesgruppen 06.04.16

Dagsorden 6. april klokken 19.30-21.00 i nummer 81


Tilstede: Anne-Katrine (værtinde), Jakob, Jeppe, Bente A, Bente M, Morten, Sabir, Malene, Uno og Helena (referent)

 1. Forberedelse af arbejdsdag

 

Der er sat en tovholder på hver opgave, på nær storskrald-forslaget. Vi evaluerer arbejdsdagen næste gang, hvor det skal diskuteres om arbejdsdagen er rette tidspunkt for mulighed for aflevering af storskrald eller om vi fx skal tilbyde en anden weekend.

Vi har brug for en trailer til blandt andet at køre nedfald fra skurenes tage og grus fra ristene væk, Malene hører Steen. Helena har forespurgt Annitta (overordnet tovholder for arbejdsdagen) via mail d. 10/3, om andre har booket trailer, men har endnu ikke fået svar.

 2. Forespørgsel fra fælles-arealgruppen – sandkasse (Helena)

 

”Hej
Jeg ved ikke, om jeg kan skrive til denne mail, men jeg håber det. På vegne af Emblasgades udendørsarealgruppe har jeg lovet at forhøre mig, om renholdsgruppen vil medtænke, at der kommer en sandkasse på torvet? Vi tænker, at det måske skal nævnes i fejeplanen. Sandkassen kommer tidligst op til august ’16. 

Mh Caroline”

Det er en god ide med en sandkasse. Der er mange gode tiltag i vores fællesskab, men med gode ideer og tiltag følger flere opgaver. Det kan virke uoverskueligt at der løbende vil komme renholdelses opgaver til vores gruppe, hver gang andre grupper etablerer nye tiltag, da vi i forvejen har mange krævende opgaver fordelt på få medlemmer.

Ud over sand vil der også ligge legetøj og diverse ting uden for sandkassen, som dagligt skal ryddes op. Der følger dermed både oprydning, renholdelse og vedligeholdelse med. Derudover skal det overvejes, at der er behov for at fjerne kattelorte ugentligt. Det opfordres til at fællesarealgruppen selv sørger for en procedure for renholdelse, vedligeholdelse og oprydning. Renholdelsesgruppen vil naturligvis medtænke området i den interne fejeplan, men det overordnede ansvar bør og skal ligge hos fællesarealgruppen. Fællesarealerne bliver fejet og renholdt på skift af medlemmer i Renholdelsesgruppen. Og vi vil naturligvis fortsat feje omkring campingvogn, cykelstativer og en kommende sandkasse.

I den fejeplan der er for ALLE beboere, skal man kun feje foran sin egen blok én gang årligt. Det er enkelt og ikke krævende, vi vurderer, at alle kan varetage en fejevagt årligt. Det er vores erfaring, at det er meget få beboere på hvert stræde, der rent faktisk fejer. Derfor bør fællesarealgruppen overveje, at der medfølger opgaver som renholdelse og vedligeholdelse, når der opsættes nye elementer i bebyggelsen.

Alternativt kan nogle af medlemmer skifte til vores gruppe og være en lille undergruppe, som netop står for renholdelse af sandkasse. Måske viser det sig ikke at være en stor opgave, i så fald er vi i en lykkelig situation, men renholdelsesgruppens opfattelse af opgavens omfang var anderledes. Og vi ser derfor ingen grund til at Renholdelsesgruppen inddrages i opførsel af sandkasse.

 

3. Grafittiafrensnings tilbud – grøngruppe (Helena)

 

Orientering fra Bent om tilbud af afrensning af facaderne. Grøn gruppe vil bruge arbejdsdagen på at male pladerne, og herefter vil de forsøge at etablere beplantning.

 

 4. Container beholdning på Emblasgade (Helena)

 

Kommunen har optalt vores containere, og de containere, der står i skralderummene d.d. er registreret. Der er fysisk plads til en container mere. Jeppe forsøger at bestille en grøntaffald mere til det store skralderum.

 

 5. Undergruppe – affald (Anne-Katrine)

 

Det foreslås at vi deler opgaverne op i en fejedel og en samle-skralddel. Det kan være en stor opgave at både samle skrald og feje på én gang, da der desværre kan gå måneder imellem det bliver gjort.

Anne-Katrine, Bente Adler, Sabir, Bente Madsen og Jakob er i skraldegruppen, og bliver taget ud af den interne fejeplan. Gruppen sørger for at samle affald på Ragnhildgade og Emblasgade. Den interne fejeplan indeholder de samme opgaver, men de fem på skraldeholdet er nu taget ud af planen. Vi evaluerer gruppens arbejde i August. Planen er opdateret og findes her, der er også en beskrivelse af hvilke opgaver, der hører til planen. Man har tre eller fire interne fejevagter om året.

 

 6. Kort opdatering askebægere og skraldespande (Bente)

Hvis kommunen får askebægre tilovers, vil de huske os. Ift. skraldespande afventer Bente fortsat på, om vi kan få foræret skraldespande.

 

7. Skråparkering Ragnhildgade (Morten)

 

Vi opfordrer alle til at parkere på skrå når man parkerer på Ragnhildgade, så vi kan komme til at samle skrald, feje og snerydde. Vi afventer fortsat på en afklaring fra kommunen om de vil optegne skråparkeringer.

 

8. Trailer indkøb (Jeppe, Morten og Helena)

 

Jeppe påtager sig opgaven. Han vender tilbage til næste møde med en mere konkret overvejelse.

Hvem laver ansøgning?

  •         ift. Parkering op ad skuret er – Sikkerheden.
  •         Forud for indkøb af trailer, skal vi afklare hvilke behov, traileren skal kunne dække. Fx sider, tag, overdække osv.
  •         Hvem har nøglen?
  • Budget ift vægtafgift, nummerplade, vedligeholdelse.
  •         Hvem har overordnet ansvar?
  •         Hvordan udlånes den?
  •         Udlån eller udlej?