Mødereferat renholdelsesgruppen 09.09.15

Renholdelsemøde 9. september klokken 19.00-21.00

 • Haveaffald fra emblashaver (Helena)

Efter sidste møde kontaktede Helena Emblashave for at imødekomme en eventuel udfordring ifm det ekstra haveaffald, der måtte komme med beplantningen af Emblashave.

Vi oplever ikke, at det er et stort problem – der har været nogle peakperioder over sommeren, men sæsonen er ved at være slut. Vi må tage den op igen næste år, når der evt. også kommer mere gang i Emblashave (hvis ikke haven ikke er nedlagt pga. nyt byggeri:).

 • Nøglebokse til papnøglen (Jeppe/Steen)

Kære Jeppe og Steen, er I søde at følge op?

 • Nye hænder på affaldstømning (Steen/Helena)

Steen vil gerne have en anden til at overtage kontakten til kommunen og det løbende overblik over tømning. Jeppe vil gerne være med på dette fortsat. Steen og Jeppe har indtil nu gjort det sådan at de tager en måned hver af gangen. Det er ikke den store opgave og Jeppe kan fint sætte rette anden ind i det. Andreas, melder sig med forbehold. Det vil sige, han tager fat i Jeppe og hører om opgaven og har ret til at trække i land, hvis det ikke kan passe i en hverdag – så må vi tage den op igen. Desuden kan Jeppe og Andreas overveje om/hvordan resten af gruppen kan inddrages (punkt på næste møde).

 • Snerydning – nyt fra udbyder? (Bente/Kashif)

Jævnfør Bestyrelsens forrige referat. Anbefales vi at kontakte firmaet, som Domea samarbejder med på Bocenteret. hvem kontakter  Egedahl snerydningsfirma. Bente har været i kontakt med bestyrelsen, som nu går videre i kontraktforhandlinger med Egedahl.

 • Dumping og flyvende affald (Bente – vicevært, Anne-Katrine/Andreas – flyers, Morten – skraldespand flyt)

Vi aftalte sidste møde, at kontakte områdets implicitte  – hvad er status?

Vicevært: ABB vicevært har ikke været kontaktet.

Flyers: Der har været omdelt flyers ang. cigaretskodder

Morten ikke på mødet –

 

 • Status på grafitti-gruppen (Malene)

Malene ikke deltagende på møde → punkt flyttes til næste møde

 • Trailer-indkøb (Helena)

Jævnfør bestyrelsens forrige referat (se uddrag nedenstående), bedes vi ansøge mere specifikt. Hvem vil påtage sig dette? Josefine undersøger parkeringstilladelser, evt. vægtafgift mm til næste møde. På næste møde, drøfter vi administration mm.

Ad 9) Renholdelsesgruppen foreslår indkøb af brugt trailer, pris ca. 3000-4000kr

Bestyrelsen beder renhold om at komme med et forslag til

 • Hvem og hvordan administreres brug af traileren
 • Hvor skal den parkeres (vores vej er privat fællesvej)
 • Må man parkere med trailer? (regler i Københavns kommune) Påhængskøretøjer (herunder campingvogne mv.) med tilladt totalvægt over 2000 kg, må ikke parkeresi tidsrummet kl. 19.00-07.00. Påhængskøretøjer (herunder campingvogne mv.) med tilladt totalvægt på højest 2000 kg, må kun parkeres i indtil 24 timer. (jf. Bekendtgørelse om standsning og parker ing i København, 1. marts 2014, §2)

 

 • Status på skur/inventarliste (Morten, Malene)

Jævnfør bestyrelsens forrige referat sendte jeg dem en mail, om vores beslutning på seneste møde. Morten bad mig kontakte bestyrelsen med hans oplysninger.

 • Kvik-græs problematik (Morten)

På seneste møde blev der rejst spørgsmål angående den kvikgræs der vokse rpå Ragnhildgade, Morten påtog sig opgaven at undersøge mulighederne for at bekæmpe det.

Bente har været i kontakt med grøngruppe, der er enige I, at opgaven bør ligge hos dem.

Morten deltager ikke på møde i dag, hvorfor status på hans opgave er ukendt.

 • Askebägre (Malene)

For et års tid siden besluttede vi på et møde at ansøge bestyrelsen om opsætning af askebægre – Malene påtog sig opgaven. I sommer blev der ansøgt om gratis askebægre hos Københavns Kommune – der er blevet rykket flere gange og Bente og Lisbet rykker igen.

I kan finde listen ved at klikke på ovenstående link. Linket er sendt til eventgruppen, som koordinerer dagen.

 • intern fejeliste, opdatering plus status (Bente)

Jeg har talt med Sabir, som ikke længere har tid til at påtage sig opgaven “ekstra indsats” på Ragnhildgade med Bente. Han mener, det hjælper, men det kræver flere hænder. Derudover talte vi om den interne fejeplan, som rummer alle gruppens medlemmer, aktive som ikke-aktive. Helena har opdateret fejeplanen på baggrund af medlemslisten. Herefter påtager Ninette sig ansvaret for, hver 14.dag, når der er “vagtskifte”, at sende en mail til hele gruppen, med en reminder om, hvem der har tjansen. Vi håber, at dette vil hjælpe til, at folk husker at det er deres tur. Vi evaluerer på næste møde.

 

Næste møde afholdes 19. oktober.