Bestyrelsesmødereferat 03.03.24

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 3. marts 2024

Tilstede: Michael, Caroline, Birthe

1. Arbejdsdagene: lørdag d. 13. og søndag d. 21. april. Beløb til frugt, sodavand oa.: 1.800,00 kr. Godkendt. Reklamer: Vi kommer med forslag til, hvor de kan placeres.

2. Telefonsamtale med Michael Hjorthøj ang. almen+. Rekvirering af håndværker – kursus kræves. Udlejningsmodellen – det skal kunne dokumenteres, at beboerne vil leve op til kravene. De påstår, at de overholder reglerne, og at det er organisationsbestyrelsen, der bestemmer angående fx. genhusning. Vi ønsker rapporter og gennemsigtighed i økonomien.

3. Boligere til undersøgelse indmeldes – Beboer ang. rotte – og terasseproblem tages op. Husk at melde ind, hvis du oplever problemer i boligen.

4. Lokale: Vi ansøger bl.a. Nørre Fælled Skole, Moskeen, The LAB, Ryparken, Fruebjergvej-Symbion.

5. Varsling af afdelingsmødet var rettidigt udsendt d. 20. februar.

6. Svar til Regionschefen for Domea Danmark Øst, Uffe. Der skrives en kladde… 2 punkter – afdelingsmødet – huslejestigningen – gerne krisemøde med LLO

7. Undersøgelserne: Vi afventer stadig svar/bekræftelse til Domea.dk fra TMF

8. Årshjul udarbejdes

9. Eventuelt: Intet.

10. Næste møde: torsdag d. 7/3 2024, kl. 17.30 hos Michael

11. Sekretær til og med næste møde: Caroline

Mvh Bestyrelsen