Bestyrelsesmødereferat 07.11.17

Bestyrelsesmøde 07.11.17 klokken 18.30-21.00


Fremmødte: Marie-Sophie, Maria, Mustapha, Michael, Khaled og Helena

Afbud: Jelena

 1. 18.00-18.30: mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsen, angiv venligst besøget senest 5/11 til bestyrelsen@emblasgade.com – ingen besøgende.
 2. Valg af referent – Helena
 3. Valg af ordstyrer – Mustapha
 4. Status på fejemaskine – maskinen er solgt til en beboers bekendt for 5000 kr, og vil blive afhentet en af de nærmeste dage. Både bestyrelsen, beboere og Domea har forsøgt i to års tid at sælge den til en højere pris uden held.
 5. Status fra Teknikgruppen – På nuværende tidspunkt har Domea i samarbejde med byggeskadefonden foretaget en ekstraordinær gennemgang og fulgt op på de fejl og mangler, som blev indberettet ved 1-års gennemgang. Teknikgruppen, LLO og bestyrelsen vil lave indledende undersøgelser for fejl og mangellister, således at alle beboere får mulighed for at indberette fejl og mangler som led inden Domeas store 5-års gennemgang. Mere info følger.
 6. Status fra Krimi-gruppen – gruppen består af Maria, Mustapha og Michael som vil sende en mail til overborgmesteren Frank Jensen, naboforeninger og politiet for at gå i dialog om, hvordan vi kan skabe mere tryghed på vores gader.
 7. Forslag fra grøngrupppe – grøngruppe får besøg af en gartner torsdag den 9/11, som vil bese vores grønne områder for beskæringer af vores store træer og udskiftning af døde træer. En opgave som kræver sikkerhed og ekspertise, som vi ikke selv besidder. Denne ydelse vil koste 1000kr, forslaget er godkendt.
 8. Status på indkøb af redskaber til skuret – Domea er ved at indkøbe de tidligere ansøgte redskaber til skuret. Morten som er skuransvarlig vil snarest orientere herom.
 9. Status på arbejdsdagen d.29.10.2017 – På arbejdsdagen har vi brugt 2.400kr til forplejning, haveredskaber og maling. Det er vigtigt at gruppernes ønsker til alle indkøb skal ansøges og godkendes inden indkøbet foretages.
 10. Status på den nye trailer – traileren er købt, betalt og leveret for 5.640 kroner. Den står med lås på op ad skuret, og alle beboere kan “låne” traileren for 50kr. Kontakt vores skuransvarlige Morten (mortenvincent@hotmail.com), hvis du vil låne den.
 11. Fremlæggelse af kasserapport og udgifter – salg af øl til sommerfesten er nu sat ind på vores konto, indkomsten er på 840 kr.
 12. Ny indflytter i 115.1.tv – Michael og Maria vil besøge indflyttere for at byde velkommen og orientere om vores organisering.
 13. Forberedelse af kommende afdelingsmøde – udsat til næste gang.
 14. Evt.
  1. Maria bestyrer bestyrelsesmailen indtil næste møde.
  2. Næste møde er tirsdag d. 5. december klokken 18.00
  3. Abonnementet på firmafon afbestilles af Mustapha inden 7 dage, .