Dagsorden bestyrelsesmøde 31. januar

Torsdag D.31. januar 2019 18.00-21.00


 1. Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsesmødet mellem 18.00 og 18.30 – send gerne en mail til bestyrelsen senest tre dage før, hvis du ønsker at komme forbi bestyrelsen@emblasgade.com.

 

 1. Valg af ordstyrer –

 2. Valg af referent –

 3. Planlægning af kommende afdelingsmøde – Status på opgaver

  • 4.1 Vejledning til udarbejdelse af “Det gode forslag” (Magnus)

  • 4.2 bestyrelsesberetning

 

 1. Gennemgang af forslag om opdatering af Husordenen (Bente)

 2. Nilaneftersyn (Bente)

 3. Budgetoversigt (Bente)

 4. Økonomi – Udlæg og bevillinger

 5. Udskiftning af ventiler (Bente)

 6. Evaluering på snerydning og saltning

 7. Domea SC´s arbejde

 8. Kort orientering om sager under behandling

  • 12.1 Færdiggørelse af skure (Magnus)

  • 12.2 Udskiftning af pærer på udendørsbelysning, lygtepæl der er påkørt (Michael)

  • 12.3 Status og efterforløb af det aflagte statusmøde  i december med Teknikgruppen om fejl og mangler ved 5 årseftersynet (Michael)

 

 1. Mails fra beboere og grupper (Marie-Sophie)

  • 13.1 Mail fra teknik og Nilangruppen omkring de udførte ventil udskiftninger fra Scandibyg (Michael)

  • 13.2 Mail fra beboer om sag med SC

 2. Skuret, redskaber og udstyr (Michael)

 3. Evt.