Dagsorden bestyrelsesmøde 5. marts

 1. Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsesmødet mellem 18.00 og 18.30 – send gerne en mail til bestyrelsen senest tre dage før, hvis du ønsker at komme forbi bestyrelsen@emblasgade.com

 2. Valg af ordstyrer –

 3. Valg af referent –

 4. Planlægning af kommende afdelingsmøde – Status på opgaver

  • 4.1 Forslag (Michael)

  • 4.2 Bestyrelsens beretning (Magnus)

  • 4.3 Forplejning (Bente)

 5. Økonomi – Udlæg og bevillinger (Khaled)

 6. Kort orientering om sager under behandling

  • 6.1 Klagesag over Domea SC (Michael)

  • 6.2 Beboers klagesag (Bente)

  • 6.3 Domea SC´s arbejde (Michael)

  • 6.4 Skur (samt reoler) (Michael)

  • 6.5 Opstået fejl grundet udskiftning af ventiler (Michael)

 

 1. Mails fra beboere og grupper (Michael)

 2. Evt.