Mødereferat Renholdelsesgruppen 03.06.15

Referat – renholdelsesmøde 03.06.15 – klokken 19.30 til 21.00

Tilstede: Hassan 65 st (vært), Helena 19 tv (referent), Morten 147, Bente Adler 129, Jeppe 83 tv, Anne-Katrine 81, Andreas 167, Malene 43 th.

 • Status på affaldstømning (Steen/Jeppe)

 

Jeppe har tilbudt sin hjælp, så Steen ikke står alene med opgaven. Indtil videre fungerer det helt fint kun at være to.

De grønne containere er ofte fulde. Der er undersøgt om vi kan få en fast ugentligt tømning, dette er ikke muligt. Her i sommerhalvåret vil containerne blive tømt så hyppigt som muligt, der kan kun bestilles tømning når de er minimum ⅔ fyldte. I vinterhalvåret bliver de ikke tømt, derfor står de på hovedet. Man må ikke fylde jord i containerne, så bliver de for tunge, og kommunen vil ikke tømme dem.

Helena har kontakte Emblashave for at høre, hvad de har tænkt sig at gøre ift deres haveaffald. for at imødekomme problematikken omkring en øget mængde haveaffald. Kathrine fra Emblashave skriver “Jeg har tænkt på at spørge KK om det vil donere en kompostbeholder til os eller bare købe en. Jeg tror vi er mest til at lave kompost af planteresterne til efteråret i stedet for containere. Jeg tror der kommer til at gå en rum tid før vi får behovet. Lige nu skal vi først have noget til at vokse op”.

 • Ekstra nøgle til papcontainer? (Steen/Jeppe)

 

På sidste møde blev det foreslået, at der blev indkøbt endnu en nøgle til papcontainerne, som kunne hænge i skuret. Nøglerne forsvinder, de bliver muligvis ødelagt under tømningen.

Steen indkøber nøglebokse til skralderummene, hvori vi kan låse nøglerne til papcontainerne i, så de ikke forsvinder – Jeppe sender en reminder på sms til Steen. Forud for dette undersøger Jeppe muligheden for gratis nøgler fra kommunen.

 • Status på tilbud ifm snerydning (sne-undergruppen)

 

Kashif har tjekket med udbyder, at der var enighed om hvor og hvordan der skal fejes. Kashif har selv entreret med udbyderen i sit firma, derudover bruger servicecenteret et firma, som anvender ham – derfor er vi trygge ved og optimistiske i at have valgt ham.

Bestyrelsen har forsøgt at kontakte udbyderen uden held,- Bente kontakter Kashif for at få en status – økonomien er derfor fortsat uafklaret. Derudover er der nogle få detaljer, der skal afklares i kontrakten.

Vi er glade for at vi beholder fejemaskinen, som vi kan bruge, hvis der fx falder sne uden for sæson (som står i aftalen).

 • Evaluering af arbejdsdag – hvad skal vi gøre bedre til næste gang/være på forkant med.

 

Vi skal være på forkant med deadline for at sende opgaver rettidigt – vi skal holde møde start september, da arbejdsdagen er d. 25. oktober, og deadline for indlevering af opgaver vil være omkring en måned før.

Vi ønsker en saml-skrald-og-sorter-workshop – den er tilføjet listen med opgaver til arbejdsdagen.

Det er vores opfattelse at alt gik godt, og det var en rigtig god dag og god stemning. Dejligt med en masse mad også.

 • Ekstra indsats ifm “flyvende skrald” på Ragnhildgade/Emblasgade

Status på “Giv et praj” opslag – vi vurderer ikke, at der er den største trafik. Vi opfordrer på ny til, at alle anvender app’en, så kommunen bliver gjort opmærksom på hvor stort et problem det er med affald på Ragnhildgade. Der er tilføjet som opgave til arbejdsdagen at en gruppe kan igangsætte en massiv indsats på app’en.

Ekstra feje vagter i sommerperioden – Bente og Sabir har indtil videre påtaget sig ugentlig fejning af Ragnhildgade. De vurderer, at det har en effekt, men det går hurtigt med at der påny er en masse skrald. Vi skal derfor have to mere på opgaven – meld tilbage til Bente (benteadler@gmail.com ) og Sabir (sabir1@live.dk), hvis du har tid til at hjælpe!

Vi forsøger med at flytte to af vores grønne skraldespande ud på Ragnhildgade, dette gør Morten.

Andreas og Anne-Katrine laver flyers til bilruderne, som skal påminde beboere om at smide skrald i skraldespanden.

Bente vil kontakte viceværten på den anden side af Ragnhildgade, for at høre hvad de gør af indsats for at bekæmpe dumping.

Ift affaldsdumping på vores parkeringsplads vil vi næste gang indkalde alle ladcykler en søndag, så affaldet kan blive smidt på genbrugsstationen.

 • Graffiti på gavlene (Anne-Katrine)

 

Bestyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe, som netop får til opgave at bekæmpe graffitien. Gavlpladerne er meget porøse, der skal derfor anvendes specielle pensler og maling for at passe på pladerne. Ifølge bestyrelsen vil opgaven opstartes i denne sommersæson.

 • Forslag om “skur-manager” (Morten)

 

Morten synes det er ærgerligt, at alle har adgang til skuret. Han oplever, at ting som går i stykker, bare bliver sat ind i skuret. Derudover synes han, det er rodet, og at folk bare smider tingene ind uden at tage hensyn til dets oprindelige placering. Han er i tvivl om ting, der bliver lånt vender tilbage.

Der hænger en inventarliste i skuret på døren, den kan give et overblik over, hvad vi har i skuret. Morten efterlyser en koordinator for skuret, så beboerne ved, hvem man skal kontakte, hvis noget går i stykker, forsvinder eller andet. Og dermed én som holder orden på alle vores ting.

Malene foreslår, at når vi får et skur mere, kan det ene skur bruges frit tilgængeligt for alle beboere. Hvor det andet skur kan være til maskiner og lager.

 

Indtil videre er gruppen flerstemmigt enige om, at skuret og udlån fungerer i praksis. Vi beholder inventarlisten, som Morten vil holde opdateret månedligt. Dermed kan alle beboere orientere sig om, hvad der er tilgængeligt. Og eventgruppen kan orientere sig forud for arbejdsdagen, så der ikke bliver indkøbt materialer eller remedier, som vi har i forvejen.

Når der bliver foretaget indkøb til skuret, kan man kontakte Morten (Lazzarotto (147), mobil 60196738 – mortenvincent@hotmail.com ), som så tilføjer det til inventarlisten – denne vil i øvrigt også være tilgængelig på www.emblas.dk.

 • Ansøgning om indkøb af trailer

 

Helena har ansøgt bestyrelsen om at indkøbe en trailer med lås – mail er afsendt 04.06.15.

 • Kvik-græs bekæmpelse på Ragnhildgade

 

På arbejdsdagen fjernede og afbrændte en gruppe beboere al den kvikgræs, som vokser op mellem brostenene på Ragnhildgade, det var et kæmpe arbejde. Og allerede nu er der vendt enormt meget tilbage, som endnu en gang kræver en stor indsats at fjerne. Det kan blive et problem, når det har spredt sig til hele fortovet. Derudover samler det skrald, som også er et stort problem på Ragnhildgade.

Morten undersøger muligheder en strømiddel og ansøge bestyrelsen om penge, herefter indkalder han hjælp fra gruppen til af få fjernet græsset.

 • Næste møde

 

 1. september klokken 19.00-21.00.

.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.