Dagsorden bestyrelsesmøde 19.04.18

Dagsorden bestyrelsesmøde 19. april 2018 – klokken 18.00-21.00 hos Magnus i nummer 71


 1. Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsen mellem 18.00 og 18.30 – send gerne en mail til bestyrelsen senest tre dage før på bestyrelsen@emblasgade.com.
  1. Besøg af repræsentanter fra Det runde hus, omkring forslag om begrønning på anmodning af Domea København.
 2. Valg af referent
 3. Valg af ordstyrer
 4. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer, spørgsmål og inputs?
 5. Valg af næstformand (Helena ønsker at fortsætte) og kasserer (Khaled ønsker at fortsætte)
 6. Debat om forslaget fra det runde hus
 7. Bevilling af penge til arb. dag og procedure fremover
 8. Forberedelse af arbejdsdag 22. april
 9. Evaluering af afdelingsmøde
 10. Opdatering på hjertestarteren – brugerkursus? opsætning?
 11. Henvendelser fra beboere
  1. vedrørende deling af mailadresser.
  2. Klage fra beboer over snerydning
  3. Klage fra beboer over Servicecenterets håndtering af akut skadesag.
  4. Behandling af mail omkring terrasse udvidelsen fra afdelingsmødet.
  5. Saltning i Emblasgade – opfordring fra beboer.
  6. Udskiftning af hængelås på skurene – hvem skal betale?
  7. Private ejendele på fællesareal med mere jvf. mail fra beboer
 12. Hvad er den konkrete procedure for udførelse og regler ved forandringer/forbedringer fx. elstik installationer i vores boliger.
 13. Opdatering på Yousee sag
 14. Opdatering på Det kommende Nilan eftersyn
 15. Status på indkøb af vedtagne forslag (2017 – elcykel + kompressor, 2018 – aktivitetssæt)
 16. Lys på stræderne – har vi fået udskiftet pærer, hvor det var nødvendigt?
 17. Status på 5-års gennemgangen
 18. Behandling af træfacaderne (Hysan).
 19. Brev fra Domea med underskriftsindsamling
 20. Mødedato for næste møde
 21. Evt.