Mødereferat renholdelsesgruppen 19.10.15

Renholdelsesmøde 19. oktober klokken 19.00-21.00


1. overblik over gruppens opgaver og initiativer (Helena)

Alle gruppens medlemmer orienterer sig via www.emblas.dk

 

2. nøgleboks? (Jeppe)

Nøgleboksen er endnu ikke sat op. Jeppe finder en nøgler og hænger én op i skuret.

3. affaldstømning- status? (Jeppe, Andreas)

Andreas og Jeppe deles om kontakten til kommunen. Casper vil gerne hjælpe til, hvis der er behov fx ved afholdelse af ferie.

4. status på graffiti? (Malene)

Grøn gruppe har ansøgt bestyrelsen for en grøn løsning.

 

5. trailerindkøb (Josefine)

Der er regler omkring parkering af trailer på offentlig vej. Josefine har ansøgt via kommunen, om det er muligt at få dispensation for permanent parkering, svar afventes.

Jeppe vil finde en trailer med lås. Og vil gerne administrere udlån/lejning. Traileren skal veje under 500kg for at undgå vægtafgift.

Traileren indkøbes inden næste arbjedsdag i foråret.

 

6. askebægre? (Lisbeth, Bente)

Der er ansøgt om fire askebægre gennem kommunen. Vi har fået tre askebægre. To bliver placeret på Emblasgade og ét på Ragnhildgade. Københavns kommune sætter dem op snarest. Tømningen er en del af opgaverne på den interne fejeplan.

 

7. Intern fejeplan – evaluering? (alle)

Det virker godt, at Ninette husker medlemmerne på fejetjansen.

 

8. forberedelse – arbejdsdag (alle)

Alle opgaver gennemgået.

 

9. næste møde/julefrokost

14. Januar klokken (tid og sted aftales, når vi nærmer os)