Mødereferat Renholdelsesgruppen d. 09.09.14

Renholdelsesmøde den 9. september klokken 19.00-21.00

 

 

 • Grus / salt – Katrine ville undersøge til mødet hvilke gode løsninger der er på denne problemstilling.

 

Katrine har fundet forskellige produkter – Se følgende beskrivelser og links:

Alternativer til vejsalt

 • CMA

CMA-produktet Ice and dust-away. kan indkøbes på plantetorvet.dk. Det er et flydende stof, som skal spredes med en ukrudtssprøjte.

 • Kaliumformiat

Eks. Viaform, er svanemærket.  Kommer både i en flydende og pulverform. Fra nordical.dk

 • Vulkanisk materiale

Ecotraction fra sydeuropa. Er især populært i Canada og USA. Fungerer også som gødning for træer og planter. Skal drøses på fortovet. Klumper ikke, eller får biler til at ruste. Skader ikke nærmiljø og grundvand. Er organisk materiale og et naturprodukt og er billigere end salt.

 • Saeb.dk
 • Saltlage- bland salt og vand, 2 kg salt med 10 liter vand. Billigere end kun salt, bedre for miljøet og kan klare is/ sne under -10 grader, hvilket salt i sig selv ikke kan.
 • Man kan blande salt og grus. Det gør vi vidst allerede…


Til eftertanke: Københavns kommune og Frederiksberg har deltaget i et projekt, hvor man så på den miljømæssige forskel på CMA og Kaliumformiat sammenlignet med salt. To veje med samme træsort og træalder, to forskellige steder i KBH. Den vej, hvor man brugte CMA og Kaliumformiat klarede sig overraskende godt, hvorimod vejen med salt var knap så godt. Kashif fra gruppen har kontakter i byggebranchen og kan muligvis få rabat – bestyrelsen kan kontakte ham, hvis de ønsker et tilbud.

 

 • Arbejdsweekend – hvem indkalder?

 

Eventgruppen indkalder til arbejdsweekend to gange årligt, første weekend de vil indkalde til ligger i April. Renholdelsesgruppen havde besluttet at indkalde til arbejdsweekend i efteråret, men da der netop er udkommet referat fra Grøn Gruppes seneste møde, hvori de inviterer til arbejdsweekend d. 26/10 – vil vi naturligvis bakke op om denne. Vi samler vores arbejdsopgaver sammen og sender til Grøn gruppe efter vores næste møde, som afholdes 7/10.

 

 • Fejeerklæring – bestyrelsen undersøger sagen.

 

Vi afventer stadigvæk en melding fra bestyrelsen.

 

 • Intra og rullende agenda – Josefine & Bente

 

Opgaven er udskudt – Bente og Josefine genoptager arbejdet om et par uger. Målet er at have det klart til næste møde. Formålet med hjemmeside og rullende agenda, er at få et tydeligere overblik over gruppens opgaver, beslutninger o.s.v.

 

 • Flere hænder på skralde-tøm – evt ved tilføjelse af ren@emblasgade.com

 

Udskudt til næste gang da det er Steen, som skal afgøre, om han har brug for mere hjælp. Vi foreslår, at gruppens fælles mail kunne være kontakten til kommunen.

Derudover opstod spørgsmålet, om der er automatisk udskiftning af skraldespande efter behov, så vi ikke behøver at rengøre dem.

 

 • revidering af årshjul så det kun indeholder renholdelses opgaver

 

Malene laver et udkast til et revideret årshjul, som vi i fællesskab gennemgår på næste møde. Det årshjul vi har sendt ud gennem bestyrelsen indeholder både vedligeholdelses- og renholdelsesopgaver.

 

 • Opbakning til intern fejeplan

 

Det er gruppens vurdering, når man har den interne fejevagt, at man bør gå ud to gange i løbet af de to uger. Hvis vi får fejet ragnhildgade to gange pr vagt, bør vi holde mængden af affald godt nede. Ragnhildgade tiltrækker meget affald. De øvrige fejeområder behøver sandsynligvis ikke fejning to gange!! Aftalt, at de, der har intern fejevagt, giver besked til næste gruppe, når de 14 dage er gået.

Opfordring til at sende tip med billede til kommunen, når der ligger skrald. Dermed oplyser vi kommunen om mængden af affald, og at der er et behov for deres fejemaskine oftere end hidtil. Man kan downloade app’en “giv et praj” (se mere her http://givetpraj.kk.dk).

 

 • Grus i bebyggelsen

 

Der er meget grus, er det for at aflede vandet? Findes der et alternativ til vandafledningen, hvis det er derfor, man har valgt så mange områder med grus. Det er  svært og besværligt at holde gruset inden for de tiltænkte områder, både mellem fliser og brosten, samt mellem blok syv og fem. Desuden er der underskud af grus mange steder. Hvor får vi mere grus fra?

 

 • Ragnhildgade?

 

Hvad hører til os på Ragnhildgade? Gruppen renholder fortovet langs vores bebyggelse. Skal vi renholde mere end fortovet? Skal vi fjerne ukrudt langs fortovkanten og de to “trekantsområder” den kommende arbejdsweekend?

 

 • Cigaretskodder på parkeringspladsen Emblasgade og Ragnhildgade

 

Vi synes, der er en øget mængde af skrald og cigaretskodder. Et konkret forslag til at imødekomme problemet, kan være at opsætte fire cigaretskod rør. Vi vil sende en ansøgning til bestyrelsen om at få økonomi til at købe materialer til dette. Vi foreslår to muligheder:

 • fire cementrør og grus (max 500kr) eller
 • metalspande som er designet til cigaretskodder/udendørs askebæger (1000kr-3000kr).

 

 • skraldespand på strædet

Én af fælles skraldespandene fra skråningen bliver flyttet til området mellem blok syv og otte.

Derudover opfordrer vi alle til at bruge skraldespande til sine skodder og skrald.

 

 • Grafitti på gavlen ved Ragnhildgade

 

Bestyrelsen har henvendt sig til gruppen for at få afklaret, om vi vil påtage os at male de grafittimalede plader på bebyggelsens gavl mod Ragnhildgade. Vi vurderer, at opgaven er så stor, at det vil være en opgave, som skal lægges på vores arbejdsweekenden her i efteråret.

 

 • Indkøb af løvsamler/blæser?

 

Gruppen ønsker en løvblæser, til blandt at samle nedfaldne blade og cigaretskodder. Pris 500-1000kr.

 

 •        Rengøring af affaldscontainere

I forbindelse med den kommende arbejdsdag har gruppen som et af punkterne sat rengøring af affaldscontainere på. Der blev på mødet rejst spørgsmål om det var vores opgave eller om det er en del af aftale med afhentning af dagrenovation.

Københavns Kommunes affald oplyser, at det koster 175 kr. + moms at få rengjort container og at det er bestyrelsen der skal tage initiativ hertil i fald det skal gøres. Vi ønsker en tilbagemelding fra bestyrelsen, om vi selv skal rengøre containerne eller vi skal betale os fra det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.