Nilangruppen

Kære nye beboere.

Vi i Nilangruppen vil gerne byde jer velkommen her til Emblasgade, og håber at I falder godt til. Nilangruppen varetager tjek af varmegenvindingsanlægget for beboere der har brug for hjælp til korrekte indstillinger, samt andre mindre problemer. Desuden fungerer vi som bindeled mellem beboer og tekniker, hvis der skulle være tale om større fejl der kræver autoriseret hjælp. For daglig brug og gode råd til anlægget, henviser vi til vores guide.

  • Skal du indberette fejl skal dette gøres via vores indberetningssystem på understående link:

https://goo.gl/forms/wloMJnfm2SnVgtfs1

Du er også velkommen til at sende os en mail på nilan@emblasgade.com

Med venlig hilsen Nilan gruppen

Kenneth Petersen, Khaled Ghathian, Claus Gulstad og Michael Penther